Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

ειδικά δικαστήρια

Αναστολή προθεσμιών και για τα Ειδικά Δικαστήρια (Μισθοδικείο, Αγωγών Κακοδικίας)

Αναστολή προθεσμιών και για τα Ειδικά Δικαστήρια (Μισθοδικείο, Αγωγών Κακοδικίας)

Η επιβολή, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, του μέτρου της προσωρινής αναστολής των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών από 13 Μαρτίου 2020 έως και 27 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/2020 (ΦΕΚ 864 τ. Β΄), αφορά και στα Ειδικά Δικαστήρια του άρθρου 88 του […]

Παναγιώτης Στάθης: Τα ειδικά δικαστήρια – ιστορικά- κατέληξαν σε «ειδικές» αποφάσεις

Παναγιώτης Στάθης: Τα ειδικά δικαστήρια – ιστορικά- κατέληξαν σε «ειδικές» αποφάσεις

Οφείλουμε να κάνουμε μια ιστορική παραδοχή. Τα ειδικά δικαστήρια που στήθηκαν σε αυτή τη χώρα, το «βρώμικο» 89 και το 2015 (Γ. Παπακωσταντίνου) κατέληξαν σε αποφάσεις αντιστρόφως ανάλογες του μεγέθους των αρχικών κατηγοριών και βεβαίως του κοινωνικού και πολιτικού τους αντίκτυπου. Ο Αν. Παπανδρέου ως γνωστόν αθωώθηκε και ο Γ. Παπακωνσταντίνου καταδικάστηκε για ήσσονος σημασίας […]