Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

έκτακτοι καθηγητές ΤΕΙ

Άρειος Πάγος: Δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες οι έκτακτοι καθηγητές ΤΕΙ

Άρειος Πάγος: Δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες οι έκτακτοι καθηγητές ΤΕΙ

Παρά τις αποφάσεις εργατικών τμημάτων του Αρείου Πάγου με αντίθετη κρίση, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάνθηκε ομόφωνα πως οι συμβάσεις τους δεν είναι, ούτε υποκρύπτουν, σχέση εξαρτημένης εργασίας