Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

ελεγκτικός μηχανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς

Σταύρος Κοντονής: “Και μετά ήλθε η CRECO…”

Σταύρος Κοντονής: “Και μετά ήλθε η CRECO…”

"Είναι προφανές ότι πλέον η διαδικασία εξέτασης πιθανών καταγγελιών θα ελέγχεται απολύτως από τις διοικήσεις των τραπεζών, οι οποίες θα δύνανται να διαχειρίζονται ανέλεγκτα το τρόπο που θα γίνονται οι ρυθμίσεις" επισημαίνει ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης.