Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2022

εμβολιασμός covid19

Η πρώτη απόφαση του ΣτΕ υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού covid19

Η πρώτη απόφαση του ΣτΕ υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού covid19

Το τμήμα Αναστολών του Ανωτάτου Δικαστηρίου απέρριψε αίτημα υπηρετούντων στην ΕΜΑΚ για ακύρωση διαταγής περί υποχρεωτικού εμβολιασμού. Επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.