Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

Ανακοινώθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει ο Αργύριος Τσουρούς, Αναθεωρητής Β΄. Αναλυτικά: “Κατόπιν της διενέργειας αρχαιρεσιών τη 12 και 19-6-2020 για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ., την 08-7-2020 αναδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο και συγκροτήθηκε ως σώμα, ως ακολούθως: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργύριος Τσουρούς, […]