Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

επιλεκτικό κράτος Δικαίου

Βασίλης Καπερνάρος: Χώρα εφαρμοσμένης επιλεκτικής Δημοκρατίας και επιλεκτικού Κράτους Δικαίου

Βασίλης Καπερνάρος: Χώρα εφαρμοσμένης επιλεκτικής Δημοκρατίας και επιλεκτικού Κράτους Δικαίου

Ας υποθέσουμε ότι σ’ αυτή τη δημοκρατική χώρα με το υπάρχον κράτος δικαίου δεν υφίσταται θέμα διάβρωσης και διαφθοράς θεσμών και κοινωνικών αξιών, που οφείλεται, κατά βάση, στην εθνική αδιαφορία μας.