Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

ερωτικός σύντροφος

Μαριάννα Κατσιάδα: Αιτία μετακίνησης – επίσκεψη στον ερωτικό σύντροφο

Μαριάννα Κατσιάδα: Αιτία μετακίνησης – επίσκεψη στον ερωτικό σύντροφο

Της Μαριάννας Κατσιάδα* Ενόψει της χθεσινής νομοθετικής πρόβλεψης στη γείτονα Ιταλία, να συμπεριληφθεί στις αιτίες μετακίνησης η επίσκεψη στον ερωτικό σύντροφο, έστω και  με «δειλή» διατύπωση (διότι η διάταξη αναφέρεται σε συζύγους, και με εγκύκλιο αποσαφηνίστηκε ότι τελικά η μετακίνηση επεκτείνεται σε συντρόφους, συμβιούντες με σύμφωνο κτλ) είναι αναπόφευκτη η σύγκριση με τις επιλογές του […]