Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

ΕΣΠΑ δικηγόροι

Το νέο ΕΣΠΑ για τους δικηγόρους – Τα κριτήρια και τα ποσά που θα διανεμηθούν – Όλη η προκήρυξη

Το νέο ΕΣΠΑ για τους δικηγόρους – Τα κριτήρια και τα ποσά που θα διανεμηθούν – Όλη η προκήρυξη

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».