Σάββατο 28 Μαϊου 2022

ηλεκτρονική ψηφοφορία

Η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων καλεί σε ηλεκτρονική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστών

Η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων καλεί σε ηλεκτρονική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστών

Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το άρθρο 40 του σχεδίου Νόμου για την ΕΣΔΙ που προβλέπει την βαθμολόγηση των εν ενεργεία Δικαστικών Λειτουργών μετά από παρακολούθηση υποχρεωτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων- Έχει ήδη ενημερώσει τη Διεθνή Ένωση Δικαστών.