Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Κανονισμός διαλογής στα εξωτερικά σύνορα

Ανδρονίκη Κουβέλη: Νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου –  Συντηρητική η προσέγγιση της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων

Ανδρονίκη Κουβέλη: Νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου – Συντηρητική η προσέγγιση της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων

Με ελάχιστες παραχωρήσεις σε βασικούς πολιτικούς παράγοντες, η Επιτροπή μπορεί να καταφέρει το ψήφισμα των προτάσεών της, χωρίς, όμως, ουσιαστικές διορθώσεις το νέο Σύμφωνο είναι μάλλον απίθανο να εξαλείψει τις δυσλειτουργίες και τα ελαττώματα του Συστήματος Ασύλου.