Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

κατάδικοι

Άρειος Πάγος: “Πράσινο φως” σε άδειες κρατουμένων, ακόμη και σε περίπτωση εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας

Άρειος Πάγος: “Πράσινο φως” σε άδειες κρατουμένων, ακόμη και σε περίπτωση εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας

Τι προβλέπει γνωμοδότηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τις περιπτώσεις αυτές. Απαιτείται να συντρέχουν οι υπόλοιπες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών.