Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022

κατοχή πορνογραφικού υλικού

Και οι ισοβίτες έχουν δικαίωμα σε… προσωπικές στιγμές – Η κατοχή πορνογραφικού υλικού δεν δικαιολογεί επιβολή πειθαρχικής ποινής

Και οι ισοβίτες έχουν δικαίωμα σε… προσωπικές στιγμές – Η κατοχή πορνογραφικού υλικού δεν δικαιολογεί επιβολή πειθαρχικής ποινής

Τι αποφάνθηκε Ανώτατο Δικαστήριο. Δικαίωσε κρατούμενο που κατηγορήθηκε για τη χρήση του υλικού αυτού. Θεωρήθηκε πως παραβιάζεται η προσωπική ζωή του.