Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

κομβικός ρόλος

Π. Αλεξανδρής: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την ανάπτυξη της χώρας

Π. Αλεξανδρής: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την ανάπτυξη της χώρας

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο για ένα «σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης» συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πάνος Αλεξανδρής. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την ανάπτυξη της χώρας, καθώς συνδέεται αφενός με την εύρυθμη λειτουργία του Κράτους, αφετέρου αποτελεί μοχλό για την ανάπτυξη της […]