Κυριακή 14 Ιουλίου 2024

Κωνσταντίνος Βολτής

Κωνσταντίνος Δ. Βολτής: Μάνδρα – Μάτι – Τέμπη

Κωνσταντίνος Δ. Βολτής: Μάνδρα – Μάτι – Τέμπη

Το ΝΣΚ οφείλει κατά την άσκηση της “δικαιοδοτικής” του αρμοδιότητας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό τόσο για το κύρος του θεσμού, όσο και για την προστασία των λειτουργών του