Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023

Λάμπρος Ντουματσάς

Δήμος Βύρωνα: Δικαίωση για 32 εργαζόμενους με σύμβαση ΙΔΟΧ στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Δήμος Βύρωνα: Δικαίωση για 32 εργαζόμενους με σύμβαση ΙΔΟΧ στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο δήμος υποχρεούται άμεσα να απασχολεί τους συμβασιούχους υπαλλήλους με καθεστώς Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.