Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

νέος κώδικας Δικαστικών Λειτουργών

Επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τις νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές

Επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τις νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές

Μετά από παρέμβαση της Ελληνικής Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών έστειλε επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης με την οποία εκφράζει ανησυχία για τη μη συμμετοχή των δικαστών σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τον Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών