Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Παναγιώτης Κ. Κουρελέας

Παναγιώτης Κ. Κουρελέας: Πρακτικά ζητήματα για την Ανώνυμη Εταιρεία από τη διεύρυνση της κατ’ έγκληση δίωξης των εγκλημάτων κατά περιουσιακών αγαθών

Παναγιώτης Κ. Κουρελέας: Πρακτικά ζητήματα για την Ανώνυμη Εταιρεία από τη διεύρυνση της κατ’ έγκληση δίωξης των εγκλημάτων κατά περιουσιακών αγαθών

Του Παναγιώτη Κ. Κουρελέα* Mε τον νέο ΠΚ (και εν συνεχεία με τον πιο νέο) επήλθε σημαντική διεύρυνση της κατ’ έγκληση δίωξης ορισμένων εγκλημάτων κατά πε- ριουσιακών αγαθών ενόψει «του ατομικού χαρακτήρα των πληττόμενων έννομων αγαθών», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση. Κατόπιν τούτου, τα βασικά οικονομικά εγκλήματα, όπως είναι η απάτη, η υπεξαίρεση και η […]