Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022

ΠΚ 469

Χρήστος Θεοδωρόπουλος: Το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το δημόσιο υπό το πρίσμα της νεοπαγούς διάταξης ΠΚ 469

Χρήστος Θεοδωρόπουλος: Το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το δημόσιο υπό το πρίσμα της νεοπαγούς διάταξης ΠΚ 469

Του Χρήστου Ι. Θεοδωρόπουλου* Με την θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν.4619/2019), το άρθρο 2 αυτού ορίζει ότι εφαρμόζεται η επιεικέστερη για τον κατηγορούμενο διάταξη και όχι ο επιεικέστερος Νόμος ως ενιαίο «όλον». Αυτονοήτως, δε, ευμενέστερος για τον κατηγορούμενο είναι ο μεταγενέστερος της τέλεσης της πράξης Νόμος, ο οποίος καθιστά την πράξη ανέγκλητη. […]