Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

προφορική κατάρτιση σύμβασης εργασίας

Είναι δυνατή η προφορική κατάρτιση σύμβασης εργασίας;

Είναι δυνατή η προφορική κατάρτιση σύμβασης εργασίας;

Δεν πρέπει να διαλανθάνει της προσοχής ότι η προβληματική περί εγκυρότητας ή μη της σύμβασης εργασίας δεν είναι άνευ σημασίας γενικά στην εργασιακή σχέση, αλλά, αντίθετα, έχει σημαντικές συνέπειες κατά τη λύση της συμβατικής δέσμευσης.