Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

ψηφιακή εποχή και Δικαιοσύνη

Λάμπρος Σ. Τσόγκας: Ψηφιακή εποχή και Δικαιοσύνη – Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας – Διεθνής συνεργασία-Σύγχρονα μέσα

Λάμπρος Σ. Τσόγκας: Ψηφιακή εποχή και Δικαιοσύνη – Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας – Διεθνής συνεργασία-Σύγχρονα μέσα

"Στη σημερινή μας εποχή πρέπει να είναι σαφής η διάκριση μεταξύ των αμιγώς γνήσιων κυβερνοεγκλημάτων δηλαδή αυτών που στρέφονται εναντίον ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών και συστημάτων πληροφοριών ή και με χρήση αυτών (π.χ. «Παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα», «Απάτη με υπολογιστή», «Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων»). Ωστόσο στατιστικά είναι πιο πολλές οι προσβολές εννόμων αγαθών που γίνονται μέσω του διαδικτύου και αποτελούν εξελιγμένο τρόπο τέλεσης παραδοσιακών εγκλημάτων" επισημαίνει ο Λάμπρος Τσόγκας.