Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Ρώτα τον δ

Αντώνης Ν. Μπιλίσης: Οι απαραίτητοι νέοι θεσμοί για την πλήρη και διαρκή λειτουργία των  Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων ακόμα και σε συνθήκες υγειονομικής απειλής

Αντώνης Ν. Μπιλίσης: Οι απαραίτητοι νέοι θεσμοί για την πλήρη και διαρκή λειτουργία των  Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων ακόμα και σε συνθήκες υγειονομικής απειλής

Του Αντώνη Ν. Μπιλίση* 1ον]  Το μοντέλο παράστασης ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων με έγγραφη δήλωση υποβαλλόμενη και ηλεκτρονικά (με αποστολή αρχείου pdf στην ψηφιακή πλατφόρμα solon.gov.gr), πρέπει αμέσως να επεκταθεί και στα πολιτικά δικαστήρια με σχετική προσθήκη στο αρ. 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. ώστε να γίνονται όλες οι δίκες στα πολιτικά Εφετεία και στον […]