Πέμπτη 26 Μαϊου 2022

Σωκράτης Βρυσόπουλος

Σωκράτης Βρυσόπουλος: Ενεργητική νομιμοποίηση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια-Άμυνα του οφειλέτη

Σωκράτης Βρυσόπουλος: Ενεργητική νομιμοποίηση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια-Άμυνα του οφειλέτη

Κατά το άρθρο 623 ΚΠολΔ κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων.

Σωκράτης Βρυσόπουλος: Συνεπιμέλεια ανηλίκου – Αλλαγές στις σχέσεις γονέων-τέκνων με τον νέο Ν.4800/2021

Σωκράτης Βρυσόπουλος: Συνεπιμέλεια ανηλίκου – Αλλαγές στις σχέσεις γονέων-τέκνων με τον νέο Ν.4800/2021

Αντικείμενο του νόμου η αναμόρφωση των σχέσεων γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης.