Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

σπείρα διακίνησης μεταναστών

Ρόδος: Προσωρινά κρατούμενοι δύο μέλη σπείρας διακίνησης μεταναστών

Ρόδος: Προσωρινά κρατούμενοι δύο μέλη σπείρας διακίνησης μεταναστών

Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών, πλαστογραφία και για διευκόλυνση παράνομης διαμονής στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών.