Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Σταύρος Λ. Κούζουνας

Ιωάννα Π. Λαχανά, Σταύρος Λ. Κούζουνας: Μεταναστευτικό-Προσφυγικό, η επόμενη μέρα

Ιωάννα Π. Λαχανά, Σταύρος Λ. Κούζουνας: Μεταναστευτικό-Προσφυγικό, η επόμενη μέρα

Των Ιωάννα Π. Λαχανά* και Σταύρου Λ. Κούζουνα** Προμηθέας η Επιμηθέας; Ως πολιτεία αλλά και ως (μεσογειακός) λαός , δεν φημιζόμαστε για Προμηθείς ,για τις πρόνοιες, την προετοιμασία και γενικά την προνοητικότητα πριν δημιουργηθεί δηλαδή το πρόβλημα. Αντίθετα του Επιμηθέα το γνώρισμα είναι όχι να μεριμνά, να προνοεί αλλά να μεταμελείται ή/και να αδιαφορεί.  Το […]