Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Σύνοδος πρυτανικών αρχών

Έρχεται η πανεπιστημιακή αστυνομία – Τι προτείνει το υπουργείο Παιδείας, τι λένε πρυτάνεις και οι συνδικαλιστές μελών ΔΕΠ

Έρχεται η πανεπιστημιακή αστυνομία – Τι προτείνει το υπουργείο Παιδείας, τι λένε πρυτάνεις και οι συνδικαλιστές μελών ΔΕΠ

Προτεραιότητα για την κυβέρνηση αποτελεί η σύσταση της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, μετά και τα φαινόμενα βίας και αναρχίας στα ΑΕΙ. Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί εντός της εβδομάδος