Σάββατο 28 Μαϊου 2022

συνταγή

Απαγορευτικό στα δωρεάν φάρμακα συνταγής στους φαρμακοποιούς

Απαγορευτικό στα δωρεάν φάρμακα συνταγής στους φαρμακοποιούς

Τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή δεν μπορούν οι φαρμακευτικές εταιρείες να τα διανέμουν δωρεάν στους φαρμακοποιούς. Αντίθετα σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ δείγματα φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή μπορούν να δωρίζονται στα φαρμακεία. Αυτό αποφάνθηκε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαντώντας σε σχετικό […]