Δευτέρα 23 Μαϊου 2022

συνθήκη Λωζάννης

Επαναδιαπραγμάτευση της Συνθήκης της Λωζάννης ζητούν ξανά οι Τούρκοι

Επαναδιαπραγμάτευση της Συνθήκης της Λωζάννης ζητούν ξανά οι Τούρκοι

Εντελώς...Τουρκικά  και όποτε θεωρούν ότι τους συμφέρει έστω και ως διαπραγματευτικό χαρτί αναγνωρίζουν τη συνθήκη της Λωζάννης αλλά επειδή έχουν περάσει 100 χρόνια ζητούν ... επαναδιαπραγμάτευση!