Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023

Συντονίστρια Τομέα Δικαιοσύνης ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών

Σπυριδούλα Γεωργίου: Στις 7 Οκτωβρίου θα κριθεί η Ενοχή ΟΛΩΝ!

Σπυριδούλα Γεωργίου: Στις 7 Οκτωβρίου θα κριθεί η Ενοχή ΟΛΩΝ!

Η στιγμή της ανακοίνωσης της Δικαστικής Απόφασης σε κάθε Ποινική Δίκη αποτελεί μία “Ιερή στιγμή” για κάθε κατηγορούμενο, φτωχό ή πλούσιο, αδύναμο ή δυνατό, διάσημο ή μη διάσημο, μία ιερή στιγμή για την ίδια τη Δημοκρατία. Σε ένα κράτος Δικαίου σηματοδοτεί το αποτέλεσμα των εργασιών μίας κατά τον Γ.Α. Μαγκάκη “συγχορδίας οργάνων”, που εργάστηκαν θεσμικά […]