Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Βασίλης Αποστολόπουλος Δικηγόρος( LL.M.)

Β. Αποστολόπουλος: Η βασική υποχρέωση του Εκναυλωτή σε σχέση με τη φυσική και νομική καταλληλότητα του πλοίου για τη μεταφορά του φορτίου

Β. Αποστολόπουλος: Η βασική υποχρέωση του Εκναυλωτή σε σχέση με τη φυσική και νομική καταλληλότητα του πλοίου για τη μεταφορά του φορτίου

Η αυτονόητη δέσμευση του Πλοιοκτήτη να χρησιμοποιήσει για την εκάστοτε μεταφορά που πρόκειται να εκτελεστεί κατάλληλο να αποπλεύσει πλοίο περιλαμβάνει και επιμέρους υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν ολόκληρο το πλοίο

Βασίλης Αποστολόπουλος: Το δικαίωμα κατοχής του φορτίου από τον Εκναυλωτή-Μεταφορέα ως εγγύηση για την εκτέλεση μιας υποχρέωσης του Ναυλωτή που απορρέει από τη σύμβαση ναύλωσης

Βασίλης Αποστολόπουλος: Το δικαίωμα κατοχής του φορτίου από τον Εκναυλωτή-Μεταφορέα ως εγγύηση για την εκτέλεση μιας υποχρέωσης του Ναυλωτή που απορρέει από τη σύμβαση ναύλωσης

Το δικαίωμα άσκησης ενέχυρου δύναται να λειτουργήσει ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό όπλο στην φαρέτρα του Πλοιοκτήτη ως προς την επιβολή ή την προστασία αξίωσης

Βασίλης Αποστολόπουλος: Γενική Αβαρία – Διάσωση- Κανόνες YORK-ANTWERP ( Rule D)

Βασίλης Αποστολόπουλος: Γενική Αβαρία – Διάσωση- Κανόνες YORK-ANTWERP ( Rule D)

H διαδικασία υπολογισμού των συνεισφορών από όλα τα συμφέροντα που υπάρχουν στο πλοίο ονομάζεται «διακανονισμός» (‘adjustment’) και συνήθως διεκπεραιώνεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες διακανονιστές αβαριών ( ‘average adjusters’) που συνήθως διορίζονται από τον πλοιοκτήτη