Κυριακή 18 Απριλίου 2021

Βασίλης Αποστολόπουλος: Δικαίωμα Παρέκκλισης από τη συμφωνημένη πορεία

Η αποτυχία εκτέλεσης της θαλάσσιας μεταφοράς χωρίς παρέκκλιση από τη συμφωνημένη ή τη σωστή πορεία δε συνιστά πάντοτε παραβίαση του ναυλοσυμφώνου από την πλευρά του Πλοιοκτήτη

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Βασίλης Αποστολόπουλος: Δικαίωμα Παρέκκλισης από τη συμφωνημένη πορεία

Κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας μεταφοράς, είναι αυτονόητο πως το πλοίο δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη πορεία που ορίζει ρητά το ναυλοσύμφωνο, σε ό,τι αφορά το  θαλάσσιο ταξίδι. Τούτο σημαίνει ότι, ο Πλοιοκτήτης-Εκναυλωτής έχει την αυτονόητη υποχρέωση να εκτελέσει το θαλάσσιο ταξίδι χωρίς αναίτιες και αδικαιολόγητες παρεκκλίσεις από την κατάλληλη πορεία, ήτοι την πορεία που συμφωνήθηκε μεταξύ Εκναυλωτή και Ναυλωτή και αναφέρεται ρητά στο ναυλοσύμφωνο που διέπει τη σύμβαση ναύλωσης.

Από την άλλη πλευρά, αν το ναυλοσύμφωνο δεν ορίζει τη σωστή πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει το πλοίο, τότε ως τέτοια θεωρείται η «συνήθης πορεία» που ακολουθούν τα πλοία αυτού του μεγέθους όταν εκτελούν το συγκεκριμένο ταξίδι, η οποία καθορίζεται με βάση τις συστάσεις έγκυρων ναυτιλιακών εκδόσεων.  Ελλείψει τέτοιων συστάσεων, ως «συνήθης» μπορεί να θεωρηθεί και η ευθεία γεωγραφική πορεία από το λιμάνι φόρτωσης στο λιμάνι εκφόρτωσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, τυχόν απομάκρυνση του πλοίου από την ευθεία γεωγραφική πορεία συνιστά και αυτή παραβίαση της σύμβασης ναύλωσης λόγω παρέκκλισης από τη σωστή πορεία.

Παρ΄όλα αυτά, η αποτυχία εκτέλεσης της θαλάσσιας μεταφοράς χωρίς παρέκκλιση από τη συμφωνημένη ή τη σωστή πορεία δε συνιστά πάντοτε παραβίαση του ναυλοσυμφώνου από την πλευρά του Πλοιοκτήτη. Με δεδομένο ότι η παρέκκλιση, ως έννοια, στη σχετική αυτονόητη υποχρέωση του Πλοιοκτήτη-Εκναυλωτή θεωρείται πάντοτε η εθελούσια απομάκρυνση του πλοίου από τη συμφωνημένη ή τη σωστή πορεία, σύμφωνα με το Αγγλικό Κοινό Δίκαιο κάποιες παρεκκλίσεις θεωρούνται δικαιολογημένες όταν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις πέραν του ελέγχου του Πλοιοκτήτη και του Πλοιάρχου που δικαιολογούν τη συγκεκριμένη παρέκκλιση. Επομένως, θεωρείται δικαιολογημένη η παρέκκλιση που γίνεται με σκοπό τη διάσωση ανθρώπινης ζωής ή την επικοινωνία με πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο ή την ρυμούλκηση πλοίου, αρκεί ανθρώπινες ζωές να βρίσκονται σε κίνδυνο. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η απομάκρυνση του πλοίου από τη συμφωνημένη ή τη σωστή πορεία με μοναδικό σκοπό τη διάσωση περιουσίας δεν αρκεί για να κριθεί η παρέκκλιση ως δικαιολογημένη.

Επίσης, επιτρέπεται η παρέκκλιση που γίνεται για να αποφευχθούν κίνδυνοι που απειλούν το πλοίο ή/και το φορτίο. Κάποιοι από τους επαπειλούμενους κινδύνους που δικαιολογούν την παρέκκλιση είναι η αποφυγή καταιγίδας, ομίχλης, παγόβουνων, καθώς και πειρατών.

Τέλος, δικαιολογείται η παρέκκλιση που κατέστη αναγκαία εξαιτίας πρωτοβουλίας ή λάθους του Ναυλωτή. Εάν, επομένως, το πλοίο αλλάξει πορεία και πλεύσει προς διαφορετικό λιμάνι προκειμένου να ξεφορτώσει επικίνδυνο φορτίο, στην περίπτωση που ο Ναυλωτής παραβίασε βασική υποχρέωσή του και φόρτωσε το πλοίο με φορτίο που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου ή δύναται να προκαλέσει απαγόρευση απόπλου ή ακόμη και κατάσχεση του πλοίου, τότε η παρέκκλιση θεωρείται δικαιολογημένη. Στο ίδιο πλαίσιο, δικαιολογημένη θεωρείται και η παρέκκλιση που καθίσταται αναγκαία εξαιτίας της αποτυχίας του Ναυλωτή να φορτώσει πλήρες φορτίο και το πλοίο απομακρύνεται από τη συμφωνημένη ή τη σωστή πορεία προκειμένου να παραλάβει μεγαλύτερη ποσότητα φορτίου.

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι άλλες περιστάσεις που δικαιολογούν την παρέκκλιση αφορούν στην προσέγγιση του πλοίου στο πλησιέστερο λιμάνι με σκοπό τις επισκευές ζημιών του πλοίου που κρίθηκαν αναγκαίες. Σε αυτήν την περίπτωση, η παρέκκλιση δικαιολογείται ακόμη και αν οι επισκευές κρίνονται αναγκαίες εξαιτίας της παραβίασης της βασικής υποχρέωσης του Πλοιοκτήτη να διαθέσει στο Ναυλωτή ένα αξιόπλοο πλοίο στην αρχή του ταξιδιού, το οποίο να είναι κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου στο συμφωνημένο προορισμό.

Ο

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ