Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

visa

Δικαίωμα αποζημίωσης σε επιβάτη που δεν επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος γιατί δεν είχε visa

Δικαίωμα αποζημίωσης σε επιβάτη που δεν επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος γιατί δεν είχε visa

Η άρνηση αερομεταφορέα να επιβιβάσει επιβάτη γιατί δεν είχε θεώρηση visas, (ανεπαρκή ταξιδιωτικά έγγραφα), αυτή καθαυτή, δεν στερεί τον επιβάτη από την προστασία που του παρέχει ο σχετικός κανονισμός, για την αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και την παροχή βοήθειας σε αυτούς. Σε περίπτωση που ο επιβάτης προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της αεροπορικής εταιρείας για […]