Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

υποβολή δικαιολογητικών

Επιστρεπτέα Προκαταβολή προς δικηγόρους: Παράταση για υποβολή δικαιολογητικών έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Επιστρεπτέα Προκαταβολή προς δικηγόρους: Παράταση για υποβολή δικαιολογητικών έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Νέα προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών δίνει το υπουργείο Οικονομικών. Κρίθηκε αναγκαία για να εκδοθεί το απαιτούμενο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από τα Πρωτοδικεία.