Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Με 350 νέους δικαστικούς υπαλλήλους “εξοπλίζονται” τα Δικαστήρια: Ο διαγωνισμός της ΕΣΔΙ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 6 Ιουνίου 2024. Οι θέσεις αφορούν τον κλάδο Γραμματέων στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Με 350 νέους δικαστικούς υπαλλήλους “εξοπλίζονται” τα Δικαστήρια: Ο διαγωνισμός της ΕΣΔΙ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ // EUROKINISSI)

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης και του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του υφυπουργού Οικονομικών δόθηκε το πράσινο φως για την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 350 εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες, στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και Δημοσιονομικού Ελέγχου- Διοικητικής Υποστήριξης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο αριθμός όλων των εισακτέων του κλάδου Γραμματέων, κατανέμεται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και δικαστική υπηρεσία και Δημοσιονομικού Ελέγχου-Διοικητικής Υποστήριξης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατανέμεται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και δικαστική υπηρεσία,

Ειδικότερα, πρόκειται για 205 υποψηφίους της κατηγορίας ΠΕ Γραμματέων, για 30 στην κατηγορία ΤΕ Γραμματέων και για 70 της κατηγορίας ΔΕ. Παράλληλα προκηρύσσονται και άλλες 45 θέσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες δικαστικές υπηρεσίες.

Νέοι δικαστικοί υπάλληλοι: Μέχρι 6 Ιουνίου οι αιτήσεις για το διαγωνισμό

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Όπως αναφέρεται υποβάλλονται

1. Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία να δηλώνεται και η κατηγορία, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να διαγωνισθεί, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΔΕ).

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

4. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, αυτή απαιτείται να συντρέχει οπωσδήποτε κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.

5. Ποινικό Μητρώο.

6. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.

8.Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για πειθαρχικούς λόγους

9. Ιατρικές γνωματεύσεις α) για την σωματική και β) για την ψυχική υγεία του υποψηφίου …

10. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος … από τον οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη, ως τυπικό προσόν, εκπαιδευτική βαθμίδα της Κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) για την οποία ο υποψήφιος δηλώνει με την αίτησή του ότι επιθυμεί να διαγωνιστεί.

11. Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.

12. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

13. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου.

Η κατανομή των θέσεων

Οι 205 θέσεις για τον κλάδο Γραμματέων ΠΕ κατηγορίας

* ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 2

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 5

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 2

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 7

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΗΒΩΝ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 2

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3

* ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 12

* ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 1

* ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3

* ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2

* ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1

* ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4

* ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2

* ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΔΡΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1

* ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΔΡΑ ΓΥΘΕΙΟΥ 1

* ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΔΡΑ ΘΗΒΩΝ 3

* ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΔΡΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 39

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 7

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 2

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 1

* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 6

Οι 30 θέσεις για τον κλάδο ΤΕ κατηγορίας

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 4

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ 1

* ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1

Οι 70 θέσεις για τον κλάδο ΔΕ κατηγορίας

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 1

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 2

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ 1

* ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1

* ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 12

* ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1

* ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΔΡΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 3

* ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΔΡΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 5

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 2

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 1

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 4

* ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1

* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1

Παράλληλα προβλέπονται 26 θέσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο στην κατηγορία ΠΕ Δημοσιονομικού Ελέγχου- Διοικητικής Υποστήριξης και άλλες 10 στην κατηγορία ΤΕ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για 9 θέσεις δικαστικών λειτουργών που θα αναλάβουν καθήκοντα στην ΕΣΔΙ.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ