Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022

Ανοίγει ο δρόμος για το διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2022

Τι προβλέπει απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ανοίγει ο δρόμος για το διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2022 FREEPIK

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού της Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2022, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο, ήρθε τώρα η ώρα για τους υποψήφιους δικηγόρους της Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2022. Όπως ανακοινώθηκε, ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 θα διενεργηθεί με προφορική εξέταση την Παρασκευή 21-10-2022, το Σάββατο 22-10-2022 και την Κυριακή 23-10-2022 στις έδρες των Εφετείων της χώρας.

διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων

Freepik

Ειδικά, για τα Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με προφορική εξέταση την Παρασκευή 14-10-2022, το Σάββατο 15-10-2022 και την Κυριακή 16-10-2022 και θα ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή 23-10-2022. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.

Όπως και στην Α’ Εξεταστική Περίοδο, οι υποψήφιοι αναμένεται να εξεταστούν στα μαθήματα:

α) Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

β) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

γ) Εμπορικό Δίκαιο

δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και

ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας

διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε προφορική εξέταση, µε φυσική παρουσία των υποψηφίων. Η εξέταση θα γίνει από έναν εξεταστή, ανά µάθηµα, αποκλειστικά σε πρακτικά θέµατα κάθε εξεταζόµενου µαθήµατος και µε τη χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου Κώδικα.

διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων

Freepik

Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων: Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής “Ενωσης ή άλλου κράτους που είναι συµβαλλόµενο στη Σύµβαση Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. ‘Ελληνας στο γένος µπορεί να διοριστεί δικηγόρος µετά από άδεια του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από τη διατύπωση γνώµης του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Κατ’ εξαίρεση, πολίτης τρίτης χώρας, που διαµένει νοµίµως στην ηµεδαπή, µπορεί να διοριστεί δικηγόρος, εφόσον είναι απόφοιτος Τµήµατος Νοµικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος στην Ελλάδα µε ελάχιστο βαθµό (µέσο όρο) πτυχίου επτά κόµµα πέντε (7,5) και κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Τµήµατος Νοµικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής.

Οι ανωτέρω πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ή Νοµικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε., εφόσον έχουν περατώσει µε επιτυχία τη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 15 του τµήµατος β” του ν. 4194/2013 ή τρίτου κράτους, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3328/2005 (Α 80) και να έχουν συµπληρώσει µέχρι και την τελευταία ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού το νόµιµο χρόνο άσκησης (18 µήνες).

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ