“Καμπάνα” 10.000 ευρώ στο ΚΕΕΛΠΝΟ από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πρόστιμο για πρώτη φορά για μη συνεργασία ελεγχόμενου φορέα. Διέρρευσαν έγγραφα, που αφορούσαν ποινική δίωξη υπαλλήλου. Χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και στο Σωματείο Εργαζομένων.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
“Καμπάνα” 10.000 ευρώ στο ΚΕΕΛΠΝΟ από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων eurokinissi

Τη σφοδρή αντίδραση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκάλεσε η υπόθεση προσφεύγοντα εργαζόμενου του ΚΕΕΛΠΝΟ, επιβάλλοντας πρόστιμο τόσο στο Κέντρο, όσο και στο Σωματείο Εργαζομένων (ΣΕΚΕΕΛ).

Σύμφωνα με την απόφασή της, το ΚΕΕΛΠΝΟ παρά τα έγγραφα που έλαβε από την ανεξάρτητη Αρχή «ουδέποτε απάντησε» και μάλιστα κάνει ιδιαίτερη μνεία πως για πρώτη φορά αναγκάστηκε να επιβάλλει το πρόστιμο των 10.000 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη και τη μη ανταπόκριση του φορέα.

Και στην προγραμματισμένη ακρόαση – υπογραμμίζει – δεν παρέστη κάποιος εκπρόσωπος του Κέντρου, ούτε ενημέρωσε την Αρχή σχετικά με την μη παρουσία του και τους λόγους αυτής. «Όφειλε να συνεργαστεί με την εποπτική αρχή κατά την εξέταση της υπό κρίση προσφυγής και να παράσχει διευκρινιστικές πληροφορίες προκειμένου να διευκολύνει την Αρχή κατά την εξέταση της υπό κρίση υπόθεσης» σημειώνεται.

Αντιθέτως, τονίζεται πως «το ΚΕΕΛΠΝΟ έδειξε αδικαιολόγητη αδιαφορία στις αλλεπάλληλες κλήσεις της Αρχής για παροχή διευκρινίσεων. Η ως άνω αναφερόμενη στάση του ΚΕΕΛΠΝΟ, κατά τον έλεγχο της εποπτικής Αρχής, συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεών της ως υπευθύνου επεξεργασίας και καταδεικνύει όχι μόνο την έλλειψη πρόθεσης εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας να συνεργασθεί με την Αρχή, αλλά και την παντελή έλλειψη συμμόρφωσης με τις επιταγές του ΓΚΠΔ, προκαλώντας ουσιαστικά εμπόδια στην εξέταση της υπό κρίση υπόθεσης».

Προσωπικά δεδομένα

eurokinissi

Η αρχική καταγγελία και η μη απάντηση του φορέα

Ο προσφεύγων κατήγγειλε με την προσφυγή του ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ ανήρτησε στον διαδικτυακό ιστότοπο (www.sekeel.gr) του ΣΕΚΕΕΛ α) την με αριθμ. πρωτ. … πρόσκληση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ με θέμα ημερήσιας διάταξης τη λήψη πειθαρχικών μέτρων σε βάρος του καταγγέλλοντος και β) το με αριθμ. πρωτ. … εισερχόμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στο ΚΕΕΛΠΝΟ έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών [περιοχής] Χ, δυνάμει του οποίου ασκήθηκε στον καταγγέλλοντα ποινική δίωξη για αδίκημα που φέρεται ότι είχε τελεστεί από τον καταγγέλλοντα.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ όχι μόνο δεν απάντησε στα αιτήματα του προσφεύγοντα, αλλά και στο πλαίσιο των αιτημάτων της Αρχής για παροχή διευκρινίσεων και υπομνήματος «ουδέποτε απάντησε». Επιπλέον, όπως αναφέρεται το ΚΕΕΛΠΝΟ έλαβε από την Αρχή κλήση σε ακρόαση «στην οποία, ωστόσο, δεν παρουσιάστηκε, ούτε ενημέρωσε την Αρχή σχετικά με την μη παρουσία του και τους λόγους αυτής».

Αναφέρεται πως «το ΚΕΕΛΠΝΟ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όφειλε να συνεργαστεί με την εποπτική αρχή κατά την εξέταση της υπό κρίση προσφυγής και να παράσχει διευκρινιστικές πληροφορίες προκειμένου να διευκολύνει την Αρχή κατά την εξέταση της υπό κρίση υπόθεσης. Αντιθέτως, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έδειξε αδικαιολόγητη αδιαφορία στις αλλεπάλληλες κλήσεις της Αρχής για παροχή διευκρινίσεων. Η ως άνω αναφερόμενη στάση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., κατά τον έλεγχο της εποπτικής Αρχής, συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεών της ως υπευθύνου επεξεργασίας και καταδεικνύει όχι μόνο την έλλειψη πρόθεσης εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας να συνεργασθεί με την Αρχή, αλλά και την παντελή έλλειψη συμμόρφωσης με τις επιταγές του ΓΚΠΔ, προκαλώντας ουσιαστικά εμπόδια στην εξέταση της υπό κρίση υπόθεσης».

ΚΕΕΛΠΝΟ: Οι ευθύνες του Σωματείου Εργαζομένων

Το ΣΕΚΚΕΛ υποστήριξε στο υπόμνημά του «ότι ο καταγγέλλων του είχε χορηγήσει τα επίμαχα έγγραφα κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΚΚΕΛ στις … δίνοντας ταυτοχρόνως τη συγκατάθεσή του για «δημόσια χρήση αυτών» προς υποστήριξη των εργασιακών συμφερόντων του καταγγέλλοντος και δη προς αποτροπή της επικείμενης απόλυσής του από το ΚΕΕΛΠΝΟ, γεγονός που κατά τους ισχυρισμούς του ΣΕΚΚΕΛ καταγράφηκε στα πρακτικά».

Ωστόσο, όπως τονίζεται στην απόφαση της ανεξάρτητης Αρχής το ΣΕΚΚΕΛ «δεν τεκμηρίωσε εγγράφως ενώπιον της Αρχής τον ως άνω ισχυρισμό του και κατά συνέπεια δεν απέδειξε, ως όφειλε σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα ότι η υπό κρίση επεξεργασία ήταν σύννομη βασιζόμενη στη συγκατάθεση του καταγγέλλοντος. Ως εκ τούτου, ελλείπουσας και μη αποδεικνυόμενης της ύπαρξης νόμιμης συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων παρέπεται ότι η εν λόγω επεξεργασία έλαβε χώρα χωρίς νόμιμο έρεισμα».

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

eurokinissi

Ειδικότερα, το Σωματείο ισχυρίστηκε ότι «τόσο η χορήγηση των εγγράφων, όσο και η ως άνω επικαλούμενη συγκατάθεση καταγράφεται στα πρακτικά της από … συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.Λ., χωρίς, ωστόσο, να προσκομίζονται τέτοια πρακτικά ή κάποιο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο ενώπιον της Αρχής».

Οι κυρώσεις της Αρχής

Μετά την προσφυγή, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε:

* Στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων – ΚΕΕΛΠΝΟ (νυν Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας – Ε.Ο.Δ.Υ.) το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των 10.000 ΕΥΡΩ για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης εργαζομένου και έλλειψη συνεργασίας με την Αρχή. Ειδικότερα, ο εν λόγω φορέας δεν απάντησε σε αίτημα εργαζομένου για παροχή πληροφοριών αναφορικά με δημοσίευση εγγράφων που αφορούσαν στο πρόσωπό του στην ιστοσελίδα του Σωματείου Εργαζομένων του εν λόγω φορέα. Τα επίμαχα έγγραφα ήταν μέρος πειθαρχικού φακέλου του εν λόγω εργαζομένου και αφορούσαν σε ποινική δίωξη.

Η Αρχή επέβαλε για πρώτη φορά και κύρωση για μη συνεργασία ελεγχόμενου φορέα με την Αρχή (αρ. 31 ΓΚΠΔ), καθώς δεν απάντησε σε έγγραφα με τα οποία η Αρχή ζητούσε διευκρινίσεις αναφορικά με τα καταγγελλόμενα, αλλά, επίσης, ο ελεγχόμενος φορέας δεν εμφανίσθηκε και σε κλήση σε ακρόαση που έλαβε χώρα ενώπιον της Αρχής στο πλαίσιο εξέτασης της εν λόγω προσφυγής χωρίς καμία σχετική ενημέρωση της Αρχής.

* Στο Σωματείο Εργαζομένων Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων- ΣΕΚΕΕΛ το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των 5.000 ΕΥΡΩ για τρεις παραβάσεις του ΓΚΠΔ, παράνομη επεξεργασία που αφορούν σε ποινικά δεδομένα, παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης και διαγραφής. Συγκεκριμένα, ο προσφεύγων αιτήθηκε παροχή πληροφοριών για την ως άνω αναφερόμενη δημοσίευση προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή αυτής, επικαλούμενος παράνομη επεξεργασία, δηλαδή δημοσίευση δικών του δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση και προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και στέρηση οποιασδήποτε άλλης νομικής βάσης καθώς τα εν λόγω δεδομένα αφορούσαν σε ποινική δίωξη του προσφεύγοντος.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ