Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2023

Καταβολή προστίμου πάνω από 4.350 ευρώ για καθυστέρηση απονομής σύνταξης – Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Για 4 χρόνια λάμβανε μικρότερη σύνταξη λόγω γραφειοκρατίας. Υποχρέωση αναδρομικών επιδίκασε το Δικαστήριο.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Καταβολή προστίμου πάνω από 4.350 ευρώ για καθυστέρηση απονομής σύνταξης – Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών EUROKINISSI

Περίπου 200 ευρώ λιγότερα έπαιρνε ως σύνταξη, γιατί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το ΙΚΑ δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν, ώστε να συνυπολογιστεί η διαδοχική ασφάλιση. Η ευθύνη βαρύνει κατά την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά κύριο λόγο το ΙΚΑ.

Χρειάστηκε το αίτημά της να περάσει από τρία διαφορετικά υποκαταστήματα του ΙΚΑ και όπως αποφάνθηκε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, η ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών υπερέβη «το εύλογο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου όφειλε το εναγόμενο να διεκπεραιώσει την υπόθεση της ενάγουσας».

Στην προσφυγή της, «ζητείται, παραδεκτώς, να υποχρεωθεί το εναγόμενο ΝΠΔΔ (σ.σ. το ΙΚΑ), να καταβάλει στην ενάγουσα, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή της εξόφληση, το ποσό των 4.546,80 ευρώ, ως αποζημίωση, κατά τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (Εισ.Ν.Α.Κ.), για την αποκατάσταση της ζημίας, την οποία επικαλείται ότι υπέστη από παράνομες ενέργειες και παραλείψεις των οργάνων αυτού, με τις οποίες επήλθε, όπως υποστηρίζει, καθυστέρηση ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισής της στο Ι.Κ.Α., στο πλαίσιο ελέγχου των προϋποθέσεων περί διαδοχικής ασφάλισης». ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Όπως αναφέρεται στην απόφαση «η ενάγουσα προβάλλει ότι παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης στις 8-10-2010 και με την υπ’ αριθμ. ./8-4-2011 πράξη του Γ.Λ.Κ., κανονίσθηκε υπέρ αυτής σύνταξη λόγω γήρατος, ποσού 588,38 ευρώ, ενώ ο χρόνος ασφάλισης που είχε διανύσει στο εναγόμενο, υπολογίσθηκε οριστικά στις 28-5-2015, ήτοι μετά την πάροδο 4 ετών και 7 μηνών από την παραίτησή της. Ακολούθως δε εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ./1-9-2015 τροποποιητική πράξη του Γ.Λ.Κ., με την οποία η σύνταξή της αυξήθηκε στο ποσό των 782,68 ευρώ, από 1-9-2012, με συνολική συντάξιμη υπηρεσία 27 ετών 11 μηνών και 12 ημερών, αφού συμπεριλήφθηκε βάσει των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, ο χρόνος που είχε διανύσει στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., από 1-7-1973 έως 12-9-1993 (10 έτη 10 μήνες και 16 ημέρες)».

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δικαστηρίου, η συνταξιούχος κατέθεσε τα ασφαλιστικά της βιβλιάρια προκειμένου να προχωρήσει η σχετική διαδικασία στις 19-5-2011 στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθηνών. Πλην, όμως, το εν λόγω υποκατάστημα δεν επιλήφθηκε του φακέλου της, αλλά διαβίβασε αυτόν στο Τ.Υ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων, μετά την πάροδο 1 έτους και 3 μηνών από την ως άνω κατάθεση των δικαιολογητικών αυτής. Ως εκ τούτου, όπως προβάλλεται, ο έλεγχος των ασφαλιστικών της στοιχείων καθυστέρησε, αφού ακολούθησε από την αρχή νέα σειρά αναμονής εξέτασης του φακέλου της από το Υποκατάστημα Πατησίων, στο οποίο ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων ήταν μεγάλος και ο αριθμός των υπαλλήλων ελάχιστος.

Συνεπώς, όπως σημειώνει η απόφαση του Δικαστηρίου, «από τις 19-5-2011, οπότε περιήλθε στον εναγόμενο ασφαλιστικό οργανισμό η υπόθεση της ενάγουσας μέχρι τις 28-5-2015, οπότε αυτή διεκπεραιώθηκε από το Ι.Κ.Α., με την έκδοση απόφασης περί βεβαίωσης του διανυθέντα χρόνου ασφάλισης στο εν λόγω Ίδρυμα, παρήλθε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, συνεκτιμώντας και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ενόψει του ότι απαιτήθηκε η διενέργεια επιμέρους ελέγχων σε τρία διαφορετικά υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., υπερβαίνει το εύλογο, εντός του οποίου όφειλε το εναγόμενο να διεκπεραιώσει την υπόθεση της ενάγουσας».

Για το λόγο αυτό, υποχρεώνει το ΙΚΑ «να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (4.357,35 ευρώ), νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής (1-2-2019) και μέχρι την ολοσχερή της εξόφληση».

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ