Τετάρτη 22 Μαϊου 2024

Οι “θεματοφύλακες” της κάλπης: Ποιοι θα διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι – Οι προθεσμίες ενόψει ευρωεκλογών

Ανακοινώθηκαν από τον Άρειο Πάγο οι διαδικασίες για το διορισμό των Εφόρων και των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, ενώ ενόψει επιλογής των μελών των Επιτροπών Συλλογής και Διαλογής επιστολικής ψήφου οι ημερομηνίες αλλάζουν

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Οι “θεματοφύλακες” της κάλπης: Ποιοι θα διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι – Οι προθεσμίες ενόψει ευρωεκλογών (ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ/EUROKINISSI)

Λόγω των νέων διατάξεων για την επιστολική ψήφο, η εγκύκλιος του Αρείου Πάγου ορίζει πως επισπεύδονται οι διαδικασίες και οι «θεματοφύλακες» της κάλπης για τις ευρωεκλογές για τους δικαστικούς αντιπροσώπους θα πρέπει «λόγω των κληρώσεων για τις επιτροπές συλλογής της επιστολικής ψήφου που θα πρέπει να είναι έτοιμες προς ανάληψη καθηκόντων στις αρχές Μαΐου, οι ονομαστικοί κατάλογοι όλων των κατηγοριών θα πρέπει να περιέλθουν στον Άρειο Πάγο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ανωτάτου Δικαστηρίου:

Οι αιτήσεις προτίμησης/εξαίρεσης των υποψηφίων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής θα υποβληθούν:

– Για τους δικηγορικούς και συμβολαιογραφικούς Συλλόγους (που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων), μέσω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών συστημάτων αυτών, και θα πρέπει να περιέλθουν στον Άρειο Πάγο, το αργότερο μέχρι το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00 .

– Για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς και τις υπόλοιπες κατηγορίες υποψηφίων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων του Αρείου Πάγου, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 28 Απριλίου 2024 και ώρα 22.00.

– Ειδικότερα, για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι διορίζονται ως έφοροι της δικαστικής αρχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων του Αρείου Πάγου, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και ώρα 22.00 .

Οι «θεματοφύλακες» της κάλπης: Η αποστολή των καταλόγων

Στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται πως «οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, όλων των Πολιτικών – Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων όλης της Χώρας, η Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης , πρέπει να αποστείλουν, τους ονομαστικούς καταλόγους των μελών τους που κατά το νόμο διορίζονται Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής (άρθρα 68 παρ.3 του Π.Δ. 26/2012, όπως ισχύει). Στους ανωτέρω καταλόγους δεν θα συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους, κατ ́άρθρο 68 παρ.5 του Π.Δ. 26/2012 (δηλαδή, δεν θα συμπεριλαμβάνονται εκείνοι που έχουν γενέθλιο ημέρα πριν την 9η Ιουνίου 1957).

Οι «θεματοφύλακες» της κάλπης

Eurokinissi

Διευκρινίζεται δε ότι για «ευκολία των δικαστικών υπηρεσιών, οι κατάλογοι των προηγουμένων εκλογών θα έχουν εισαχθεί στο σύστημα της πύλης www.ekloges.gov.gr και θα πρέπει να γίνουν τυχόν αλλαγές από τους διαχειριστές της κάθε υπηρεσίας».

Τα κωλύματα διορισμού

Επισημαίνεται πως δεν μπορούν να περιληφθούν ως υποψήφιοι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της εκάστοτε υπηρεσίας ή συλλόγου, κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, έχουν τα παρακάτω κωλύματα:

Γενικά κωλύματα

α) έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 68 παρ. 5 του π.δ. 26/2012),

β) έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 5 του π.δ. 26/2012, δηλαδή:

βα) βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή,

ββ) καταδικάστηκαν αμετάκλητα:

  1. i. σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
  2. ii. σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή

iii. σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα,

γ) όσοι προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 13 § 2 Ν. 4555/2018).

Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τους δικηγόρους

Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο «δεν περιλαμβάνονται όσοι εκ των δικηγόρων και των ασκούμενων δικηγόρων ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

Πρόκειται για:

α) εκείνους που διορίζονται υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου, γενικοί ή ειδικοί γραμματείς της Βουλής και των υπουργείων, καθώς και για τους συμβούλους αυτών, πλην των ειδικών συνεργατών.

β) τον Πρόεδρο της Βουλής, τους γενικούς γραμματείς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τους αιρετούς περιφερειάρχες, τους δημάρχους και τους γενικούς γραμματείς των δήμων.

γ) τους κατέχοντες έμμισθες θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) τους διοικούντες με εκτελεστική αρμοδιότητα τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το νόμο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό της θέσης τους.

ε) τους προέδρους ανεξάρτητων αρχών.

στ) όσους προβλέπεται αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος από ειδική διάταξη τυπικού νόμου (π.χ. άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3689/2008 για τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών) ή του κανονισμού της Βουλής.

Επίσης, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οι δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι που ευρίσκονται σε καθεστώς μερικής αναστολής άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος (άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4194/2013), δηλαδή οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές των σχολών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το ίδιο ισχύει για όσους έχουν αμετακλήτως καταδικαστεί σε οριστική ή προσωρινή παύση για όσο χρόνο η τελευταία διαρκεί (άρθρα 33 και 143 του ν. 4194/2013).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ