Κυριακή 16 Ιουνίου 2024

Παρείχαν τις ίδιες υπηρεσίες, αλλά έπαιρναν διαφορετικό μισθό: Δικαστική “καμπάνα” υποχρεώνει τον φορέα σε αποζημίωση άνω των 24.500 ευρώ

Τι προβλέπει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά από προσφυγή υπαλλήλου της ΜΟΔ ΑΕ του υπουργείου Ανάπτυξης. Απέρριψε το αίτημα παραγραφής.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Παρείχαν τις ίδιες υπηρεσίες, αλλά έπαιρναν διαφορετικό μισθό: Δικαστική “καμπάνα” υποχρεώνει τον φορέα σε αποζημίωση άνω των 24.500 ευρώ Unsplash

Χρηματική αποζημίωση ύψους «24.552,00 ευρώ, νομιμοτόκως από την επόμενη ημέρα κάθε οφειλής» ορίζει χαρακτηριστικά απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διαφορετική μισθολογική μεταχείριση υπαλλήλου.

Η υπόθεση αφορά προσφεύγοντα υπάλληλο της ΜΟΔ ΑΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος κατήγγειλε πως το έτος 2007 προσλήφθηκε ως υπάλληλος με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην κατηγορία ΠΕ Περιβάλλοντος και από τις 3-9-2007 είναι αποσπασμένος ως υπάλληλος ΙΔΑΧ και παρέχει την εργασία του στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής που ανήκει στο σύστημα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Ωστόσο, όπως αναφέρεται «από την 1-11-2011, ήτοι με την εφαρμογή του Ν. 4024/2011 περί εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου, μολονότι είχε το ίδιο αντικείμενο απασχόλησης με τους λοιπούς συναδέλφους του μηχανικούς, κατηγορίας ΠΕ, από την ένταξη σε αυτό και την τροποποίηση των μηνιαίων αποδοχών του, οι τελευταίες είναι καταφανώς λιγότερες σε σύγκριση με αυτές των συναδέλφων του για την ίδια εργασία, τα ίδια τυπικά προσόντα στον ίδιο βαθμό και κλιμάκιο, κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της παροχής ίσης αμοιβής για ίσης αξίας παρεχόμενη εργασία. Αυτό εξακολούθησε να ισχύει και με την εφαρμογή του Ν. 4354/2015 καθώς η προηγούμενη υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) διατηρήθηκε με αποτέλεσμα από την 1-1-2016 και εφεξής να υφίστανται οι σχετικές διαφορές αποδοχών».

Επομένως σύμφωνα με το Δικαστήριο «η εναγόμενη του οφείλει τη διαφορά αποδοχών με τους συναδέλφους του υπαλλήλους της που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών με το ίδιο μισθολογικό και βαθμολογικό κλιμάκιο, καθώς το αντικείμενο απασχόλησης των στελεχών που βρίσκονται αποσπασμένοι στις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης του ΕΣΠΑ είναι όμοιο και κοινό για όλους, ανεξαρτήτως της κατηγορίας και του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Συγκεκριμένα, από 1-1-2014 έως 31-12-2014 ο βασικός μισθός του ενάγοντος, ο οποίος ανήκει στον κλάδο περιβάλλοντος με βαθμό ΠΕ, κλιμάκιο Γ, ανερχόταν σε 1620,00 ευρώ και η υπερβάλλουσα μείωση σε 322,29 ευρώ, από 1-1-2015 έως 1-4-2016 ο μισθός σε 1620,00 ευρώ και η υπερβάλλουσα μείωση σε 322,29 ευρώ, από 1-4-2016 έως 31-12-2016 ο βασικός μισθός του ενάγοντος, ανήλθε σε 1635,00 ευρώ και η υπερβάλλουσα μείωση – προσωπική διαφορά στο ποσό των 322,29 ευρώ, από 1-1-2017 έως 31-12-2017 ο βασικός μισθός σε 1651,00 ευρώ και η προσωπική διαφορά σε 322,29 ευρώ, από 1-1-2018 έως 31-12-2018 ο βασικός μισθός σε 1666,50 ευρώ και η προσωπική διαφορά σε 322,29 ευρώ και από 1-1-2019 έως τη συζήτηση της αγωγής ο βασικός μισθός σε 1741,50 ευρώ και η προσωπική διαφορά σε 263,29 ευρώ».

Διαφορετική μισθολογική μεταχείριση υπαλλήλου

Freepik

Διαφορετική μισθολογική μεταχείριση υπαλλήλου: Απορριπτέα η παραγραφή

Όπως εξάλλου επισημαίνεται «για το ίδιο δε διάστημα ο μισθός συναδέλφου του ενάγοντος μηχανικού που ανήκει στον ίδιο βαθμό και κλιμάκιο ανερχόταν επίσης στα παραπάνω ποσά, πλην όμως η προσωπική διαφορά ανήλθε σε 731,49 ευρώ, ήτοι μηνιαία διαφορά ύψους 409,20 ευρώ (731,49 – 322,29 = 409,20 ευρώ). Επομένως η εναγόμενη οφείλει στον ενάγοντα για το πενταετές χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 1-1-2020 (30-12-2019 επιδόθηκε η αγωγή) 12 μήνες Χ 409,20 ευρώ μηνιαία διαφορά Χ 5 έτη = 24.552,00 ευρώ».

Το Δικαστήριο απέρριψε επίσης την «ένσταση της διετούς παραγραφής που προβάλει η εναγόμενη πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, αφού η τελευταία αποτελεί ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργεί με τις αρχές και τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και συνδέεται με τους εργαζόμενους με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή».

Και για τους λόγους αυτούς καταλήγει: «Πρέπει, συνεπώς, η αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 24.552,00 ευρώ, νομιμοτόκως από την επόμενη ημέρα κάθε οφειλής».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ