Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

“Κούρεμα” οφειλών κάτω από το 80% της αξίας της κύριας κατοικίας δανειολήπτη – Τι λέει νέα δικαστική απόφαση

Ανάσα σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά δίνει απόφαση Πρωτοδικείου. Μηδενική καταβολή για 3 χρόνια και στη συνέχεια αποπληρωμή σε 240 μηνιαίες δόσεις.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
“Κούρεμα” οφειλών κάτω από το 80% της αξίας της κύριας κατοικίας δανειολήπτη – Τι λέει νέα δικαστική απόφαση FREEPIK

Σε μία νέα σημαντική ερμηνεία των διατάξεων, που αφορούν το “κούρεμα” οφειλών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τον τρόπο ρύθμισης τους, προχώρησε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας.

Με την απόφαση αποσαφηνίζεται πως η πρόβλεψη για ρύθμιση των οφειλών σε ποσοστό 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη για τη διάσωσή του, αποτελεί «οροφή» αλλά δικαστικώς μπορεί να οριστεί χαμηλότερο ποσοστό του απαιτούμενου ποσού αποπληρωμής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς θα προστατεύσουμε τα ακίνητά μας από τον πλειστηριασμό – Τι λέει η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα – ΒΙΝΤΕΟ

"Κούρεμα" οφειλών

Freepik

«Από την απολύτως σαφή γραμματική και μόνο διατύπωση της ως άνω διάταξης, η οποία αναφέρεται “σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας” και όχι “σε συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας” συνάγεται ευθέως ότι το ποσό των απαιτήσεων που μπορεί με τον τρόπο αυτό να ικανοποιηθεί, ως αντάλλαγμα, δύναται να ανέρχεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό [80%] της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας κατά ανώτατο ύψος και όχι κατά κατώτατο. Επομένως το ποσό των απαιτήσεων που μπορεί με τον τρόπο αυτό να ικανοποιηθεί, ως αντάλλαγμα, δύναται να ανέρχεται και σε ποσοστό κατώτερο του ογδόντα τοις εκατό [80%] της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας» επισημαίνει η απόφαση του Πρωτοδικείου.

Όπως προσθέτει: «Ναι μεν ο νόμος δεν παραθέτει στη συνέχεια ειδικά κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους των μηνιαίων καταβολών για το χρέος αυτό, που επιβάλλεται στον οφειλέτη ως πρόσθετο, ώστε να επωφεληθεί από την εξαίρεση της εκποίησης της κύριας κατοικίας, πλην όμως τα κριτήρια αυτά συνάγονται με συστηματική ερμηνεία από την ανάλογη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.3869/2010, και είναι ιδίως η χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλοι λόγοι ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας».

"Κούρεμα" οφειλών

freepik

“Κούρεμα” οφειλών: Η υπόθεση

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, ο εκκαλών, γεννηθείς στις 12.6.1954, ηλικίας 67 ετών, έχει τελέσει από το 1979 με την … νόμιμο θρησκευτικό γάμο, από τον οποίο έχει αποκτήσει δύο ενήλικα πλέον τέκνα, την … και τον …, που γεννήθηκαν στις 09.7.1980 και 11.9.1982, αντίστοιχα, τα οποία είναι έγγαμα και διαμένουν μόνιμα στην Αθήνα και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται προστατευόμενα μέλη. Διαμένει με τη σύζυγό του σε ιδιόκτητη οικία, της αποκλειστικής κυριότητάς του, επιφάνειας του ισογείου ορόφου 94,84 τ.μ. και του υπογείου 92,84 τ.μ., η οποία έχει ανεγερθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ../1997 οικοδομικής άδειας επί αγροτεμαχίου, εκτάσεως 5.694 τ.μ., κείμενου στη θέση «Κ» της αγροτικής περιφέρειας Κολιρίου του Δήμου Πύργου, το οποίο απέκτησε δυνάμει του υπ’ αριθμ../1996 συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Πύργου ., νόμιμα μεταγεγραμμένου. Η ιδιόκτητη αυτή οικία συνιστά την κύρια κατοικία του αιτούντος. Ο αιτών είναι μακροχρόνια άνεργος εγγεγραμμένος στον Ο.Α.Ε.Δ. από 01/6/2011 έως 22/10/2021, χωρίς να λαμβάνει επίδομα ανεργίας, με αποτέλεσμα τα εισοδήματά του να είναι μηδενικά.

Αντίστοιχα και η σύζυγός του είναι μακροχρόνια άνεργη, απασχολούμενη περιστασιακά σε οκτάμηνα κοινωφελή προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ., ενώ λαμβάνει ειδική τρίμηνη οικονομική ενίσχυση από τον Ο.Α.Ε.Δ., ποσού 216,00 ευρώ, η οποία έπαυσε τον Οκτώβριο του 2019. Από τον Ιούλιο του 2021 λαμβάνει προκαταβολή σύνταξης από τον ΕΦΚΑ ποσού 390,96 ευρώ.

Ο οφειλέτης είχε από το 1999 ενασχόληση με εμπόριο αυτοκινήτων και διέθετε την οικονομική επιφάνεια για τη λήψη δανείων. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, η αδιαμφισβήτητη οικονομική κρίση, η οποία έπληξε το σύνολο των παραγωγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας και εκδηλώθηκε από τους πρώτους μήνες του 2010, επηρέασε άμεσα την επιχειρηματική δραστηριότητα του εκκαλούντος, η οποία άρχισε να παρουσιάζει κάμψη από το 2010 και εφεξής, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί σε διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του στις 18.5.2011, οπότε προέβη σε παύση εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πύργου, με ημερομηνία δήλωσης στις 27.5.2011.

"Κούρεμα" οφειλών

freepik

“Κούρεμα” οφειλών: Τι ορίζει η δικαστική απόφαση

Ο δανειολήπτης είχε προχωρήσει σε ρύθμιση, την οποία κάλυπτε πλήρως μέχρι τη στιγμή που έκλεισε η επιχείρησή του. «Τα ανωτέρω εκτιθέμενα οικογενειακά εισοδήματα του εκκαλούντος, τα οποία τυγχάνουν σχεδόν μηδενικά, συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τη πιστώτρια και τις δυσμενείς συνθήκες της οικογενειακής του ζωής, δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των χρεών του. Η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί, ενόψει της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών, της συνεχώς αυξανόμενης φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά και εκ του ότι ο εκκαλών είναι μακροχρόνια άνεργος (ήδη από το 2011) και βρίσκεται σε ηλικία που η ανεύρεση εργασίας καθίσταται για αυτόν εξαιρετικά δυσχερής, όπως και για τη σύζυγό του» σημειώνεται στην απόφαση.

«Συνεπεία των ανωτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εκκαλών πράγματι περιήλθε χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του (σημειώνεται άλλωστε ότι ουδόλως προτάθηκε από τη μετέχουσα ένσταση περί δόλιας περιέλευσης του εκκαλούντος σε αδυναμία πληρωμών) μη έχοντας πλέον την απαιτούμενη ρευστότητα προς εξυπηρέτηση αυτών. Συντρέχουν συνεπώς στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010» προστίθεται.

Εν προκειμένω το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο εκκαλών αδυνατεί να καλύψει τις βιοτικές του ανάγκες. «Ενόψει της αποδεδειγμένης αδυναμίας του εκκαλούντος να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό έναντι των οφειλών, λαμβανομένου υπόψη ότι οι μηνιαίες προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες ανέρχονται στο συνετό ποσό των 400,00 ευρώ, σε συνδυασμό με τον σκοπό της επανένταξης του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, τον οποίο υπηρετεί ο Ν.3869/2010, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να ορισθούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών άλλως τριάντα έξι (36) μηνών» υποστηρίζει το Πρωτοδικείο για το “κούρεμα” οφειλών

Και καταλήγει: «Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του εκκαλούντος ανέρχεται στο ποσό των 43.597,68 ευρώ. Επομένως, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία ο εκκαλών θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 26.158,60 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της αντικειμενικής αξίας του εν λόγω ακινήτου (60% χ 43.597,68 ευρώ), σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στη σχετική νομική σκέψη του δικανικού συλλογισμού της παρούσας, εντός είκοσι [20] ετών και σε διακόσιες σαράντα (240) μηνιαίες δόσεις, ύψους 108,99 ευρώ εκάστης».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ