Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022

“Πάγο” βάζει ο Άρειος Πάγος στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων από εισαγγελικούς λειτουργούς

Σε γνωμοδότησή του κρίνει αντισυνταγματική την πρόβλεψη έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας για αυτεπάγγελτο καθαρισμό περιφραγμένων χώρων από δήμους.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
“Πάγο” βάζει ο Άρειος Πάγος στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων από εισαγγελικούς λειτουργούς EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Κατηγορηματικό “όχι” λέει ο Άρειος Πάγος στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων από εισαγγελικούς λειτουργούς. Στη γνωμοδότηση του αντεισαγγελέα Δημήτριου Παπαγεωργίου επισημαίνεται πως απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατ’ εφαρμογή σχετικού νόμου, βάσει της οποίας απαιτείται η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για αυτεπάγγελτο καθαρισμό χώρων από δήμους είναι αντισυνταγματική.

Άρειος Πάγος

EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Ειδικότερα, σημειώνει: «Αναμφίβολα πρόκειται για διοικητική πράξη, η έκδοση της οποίας συνεπάγεται άσκηση διοικητικών καθηκόντων από τον εισαγγελέα, αντιβαίνουσα στο άρθρο 89 83 του Συντάγματος. Ο εισαγγελέας, ένα όργανο της δικαστικής εξουσίας, φέρεται να ασκεί αρμοδιότητα στη θέση της διοίκησης, υποκαθιστώντας αυτήν σε πεδίο μη σχετιζόμενο με χειρισμό και διερεύνηση ποινικής υπόθεσης κατά τα οριζόμενα στον ΚΠΔ».

Και προσθέτει χαρακτηριστικά: «Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, η ανάθεση στους εισαγγελείς τέτοιων καθηκόντων με τον “ουσιαστικό” αυτό νόμο (Υπουργική Απόφαση) δεν είναι συμβατή με τους ορισμούς του Συντάγματος και ως εκ τούτου ανακύπτει (συνταγματικό) εμπόδιο για την εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου 2  της YA 17647/2022 από τους εισαγγελικούς λειτουργούς της χώρας, το δε πρόβλημα συνταγματικής ασυμβατότητας μπορεί να “θεραπευθεί” με νομοθετική τροποποίηση της επίμαχης διάταξης».

 Άρειος Πάγος: Διευκρινίσεις για το θέμα της κατοικίας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη γνωμοδότηση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο γεγονός πως στην υπουργική απόφαση γίνεται λόγος για “περίφρακτους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους”, όροι που παραπέμπουν σε μία διευρυμένη έννοια της κατοικίας στο πλαίσιο της ερμηνευτικής προσέγγισης του άρθρου 9 81 του Συντάγματος, το οποίο προστατεύει το άσυλο της κατοικίας.

«Γι’ αυτό, θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε διευκρινιστικά ότι, σε σχέση με το ρυθμιζόμενο στο άρθρο 2 83 της ΥΑ 17647/2022 θέμα, είναι σαφώς διαφορετική η περίπτωση της έρευνας σε κατοικία παρουσία δικαστικού λειτουργού, ως ανακριτικής πράξης στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ή αυτεπάγγελτης προανάκρισης για διερεύνηση ποινικού αδικήματος (συνηθέστατα παράβασης υγειονομικού κανονισμού), κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώνεται η ύπαρξη ανθυγιεινής-επικίνδυνης εστίας, εξαιτίας σώρευσης ρυπογόνων και επικίνδυνων για την υγεία αποβλήτων ή εύφλεκτων υλικών, και με πρωτοβουλία του αστυνομικού ανακριτικού υπαλλήλου ζητείται η συνδρομή υπαλλήλων της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου ΟΤΑ για απομάκρυνσή τους προς άρση της ανθυγιεινής κατάστασης, για την πρόκληση της οποίας σχηματίζεται ποινική δικογραφία κατά του υπαιτίου» αναφέρεται.

Και η γνωμοδότηση καταλήγει: «Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών, απευθύνοντας συναφή “παραγγελία” για τη διενέργεια της έρευνας, ενεργεί κατά τον ΚΠΔ ως εισαγγελικός λειτουργός, όργανο εντεταγμένο στη δικαιοσύνη και όχι στη διοίκηση, και ασκεί ακραιφνώς εισαγγελικά-δικαστικά καθήκοντα».

Άρειος Πάγος

EUROKINISSI

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Με την Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατά νομοθετική εξουσιοδότηση εκ των άρθρων …εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος για τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών.

Στο άρθρο 1 ΥΑ ορίζεται ότι “Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της”.

Στη συνέχεια, το άρθρο 2 προβλέπει τον “αυτεπάγγελτο καθαρισμό” με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

“1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 1, οι υπόχρεοι καλούνται από τον οικείο δήμο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, στην οποία αναφέρεται κατ’ ελάχιστον ο χωρικός προσδιορισμός του οικοπέδου ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο εντοπισμού του, να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων της και 1 του άρθρου 1. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του υπόχρεου ή τυχόν αντικλήτου του, επί αποδείξει. Για την ανεύρεση των στοιχείων του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου, ο Δήμος δύναται να ανατρέχει ιδίως σε δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία του, καθώς και στα δεδομένα προσωπικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Εθνικού Κτηματολογίου.

2. Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων χώρων ή σε περίπτωση υπόχρεων προσώπων άγνωστων στοιχείων ταυτότητας ή αγνώστου διαμονής, η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται με θυροκόλληση και με ταυτόχρονη ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δήμου. Η ανάρτηση αυτή είναι η μοναδική αναγκαία πράξη σε περίπτωση μη δυνατότητας θυροκόλλησης της πρόσκλησης.

3. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, ο οικείος Δήμος, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων των ανωτέρω παραγράφων”.

Δείτε ΕΔΩ τη γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ