Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Στ. Κασσελάκης: Αυτή είναι η δικαστική κρίση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση του πατέρα του – Γιατί μιλάει για “παραδικαστικό”

Η υπόθεση αναδεικνύεται μέσα από την απόρριψη από το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου το 2011, της αίτησης αναίρεσης κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος για αδικήματα όπως απάτη και υπεξαίρεση. Εν τέλει το 2015 ο κ. Κασσελάκης αθωώθηκε οριστικά.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Στ. Κασσελάκης: Αυτή είναι η δικαστική κρίση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση του πατέρα του – Γιατί μιλάει για “παραδικαστικό” EUROKINISSI

Μια δικαστική κρίση του Ε’ Ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου το 2011 δίνει την επίσημη καταγραφή της υπόθεσης που αναδείχτηκε μέσα από τα λόγια του υποψήφιου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στ. Κασσελάκη, ως “θυματοποίηση της οικογένειάς του από το παραδικαστικό κύκλωμα” που απασχόλησε την Δικαιοσύνη και τη χώρα την δεκαετία του 2000. Κατηγορούμενος υπήρξε ο πατέρας του μετά από μήνυση συνεργάτη του για τα αδικήματα της “α) απάτης από κοινού κατ’ εξακολούθηση με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουσα τα 73.000€ και β) υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας, η συνολική αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσόν των 73.000 € “.

Τι αφορά

Σύμφωνα με την δικαστική κρίση επί αίτησης αναίρεσης κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών , όπως γράφει το capital.gr , ο Θεόδωρος Κασσελάκης ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της CASCO ΑΒΕΕ, εταιρεία που ασχολείτο με τον εφοδιασμό χρωμάτων και υλικών για τον επιχρωματισμό πλοίων. Η εταιρεία, ωστόσο, έμπλεξε σε δικαστικές περιπέτειες – περιπέτειες που, σύμφωνα με τον Στέφανο Κασσελάκη – οδήγησαν στην οικονομική καταστροφή της οικογένειάς του και στην αναγκαστική μετανάστευση στις ΗΠΑ.

“Το παραδικαστικό κύκλωμα χτύπησε τους γονείς μου και τους πήρε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Έτσι, στα 14 μου βρέθηκα μόνος μου στην Αμερική. Όχι για πολυτέλεια. Από ανάγκη”, αναφέρει ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης στο βίντεο όπου ανακοινώνει την υποψηφιότητά του. Δεν αναφέρει, ωστόσο, τι ακριβώς συνέβη.

“Δεν έχω υποχρέωση να δώσω περισσότερα στοιχεία”, θα πει αργότερα σε συνέντευξή του στο”Kontra”. Αξιοσημείωτο είναι ότι στη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου (Απόφαση 330/2011 – Ε’ ΠΟΙΝΙΚΕΣ), που είναι δημοσιευμένη στο διαδίκτυο, γίνεται λόγος για εμπλοκή ενός “Σ. Κ.”, υιού του “Θ.Κ.”. Είναι παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για απάτη, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 73.000 ευρώ. Απορρίπτεται ως αβάσιμος στην ουσία ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται: “Ειδικότερα προέκυψε ότι:

1) στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2003 ο Θ. Κ. με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εγκαλούσας Ανώνυμης Εταιρίας “CASCO ΑΒΕΕ” με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία ναυτιλιακών χρωμάτων και επιχρισμάτων (ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας “WISDOM CONSULTANS S.A.” η οποία είχε την Προεδρία του Δ.Σ. της CASCO ΑΒΕΕ, κατόπιν συναπόφασης και από κοινού δρώντας με το Σ. Κ., υιό του ως μέτοχο της εγκαλούσας κατά ποσοστό 10,14% και αποκλειστικό μέτοχο της εταιρίας “PROTOCRAFT TRADING LIMITED” που μετείχε ως μέλος του Δ.Σ της εγκαλούσας και εκπροσωπείτο από τοΓ. Λ. και το μη ασκήσαντα έφεση κατηγορούμενο Δ. Α. ως εκπρόσωπός του, της επίσης μέλους του Δ.Σ της εγκαλούσας εταιρίας “INVESTIA HOLDINGS S.A.” παρέστησαν ψευδώς στον εγκαλούντα Μ. Β. που ήταν μέτοχος της πρώτης εγκαλούσας “CASCO ΑΒΕΕ” δια της εταιρίας “V κ ΑΑ CONSULTANS LIMITED” σε ποσοστό 50%, ότι η “CASCO ΑΒΕΕ” είχε ήδη οφειλή 165.000 δολλαρίων ΗΠΑ(περίπου 162.000 ευρώ) σε προμηθευτή της που της είχε πωλήσει επί πιστώσει χρώματα, ότι είχε συμφωνήσει την πώληση χρωμάτων σε νέο πελάτη-πλοιοκτήτη, ώστε έπρεπε να πληρωθεί αμέσως ο προμηθευτής, προκειμένου να πωλήσει στην εγκαλούσα πρώτες ύλες που θα ήταν απαραίτητες για να κατασκευασθούν τα χρώματα τα οποία είχαν δήθεν συμφωνηθεί για να πωληθούν στο νέο πελάτη πλοιοκτήτη. Η αλήθεια όμως την οποίαν οι κατηγορούμενοι γνώριζαν καλώς ήταν ότι αφενός δεν υπήρχε τέτοια οφειλή σε προμηθευτή και αφετέρου ότι ουδέποτε είχε κλεισθεί τέτοια συμφωνία πώλησης χρωμάτων. Με τις παραπάνω ψευδείς παραστάσεις έπεισαν τον εγκαλούντα Μ. Β. και κατέβαλε στον Θ. Κ. το ανωτέρω χρηματικό ποσό, με την παρουσία του Δ. Α., που είχε την ιδιότητα του ταμία της εγκαλούσας εταιρίας, ενώ όλα τα παραπάνω επιβεβαίωσε και ο Σ. Κ. και έτσι με τον τρόπο αυτό απεκόμισε ο Θ. Κ. παράνομο περιουσιακό όφελος 165.000 δολ. ΗΠΑ, 162.000 ευρώ περίπου, με αντίστοιχη ζημιά της περιουσίας του Μ. Β. καθώς ο πρώτος ενσωμάτωσε αυτό στην περιουσία του.

Κασσελάκης

EUROKINISSI

2) Στην Αθήνα στις 13-2-2003 οι ίδιοι ανωτέρω εκκαλούντες-κατηγορούμενοι και ο μη ασκήσας έφεση Δ. Α. ενεργώντας από κοινού με τις ίδιες ανωτέρω ιδιότητες ο καθένας διαβεβαίωσαν ψευδώς τον εγκαλούντα Μ.Β. ότι η πρώτη εγκαλούσα “CASCO ΑΒΕΕ” είχε οφειλές σε δύο μεγαλοπρομηθευτές της ύψους 800.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα ο πρώτος είχε συμβληθεί για λογαριασμό της “CASCO ΑΒΕΕ” και ότι είχε εξασφαλίσει πωλήσεις μεγάλης αξίας ποσοτήτων χρωμάτων σε πανίσχυρους παράγοντες της ναυτιλίας, Έλληνες και ξένους, οπότε υπήρχε άμεση ανάγκη χρηματοδότησης της εταιρίας για την εξόφληση των δύο αυτών προμηθευτών, οι οποίοι θα προμήθευαν την εταιρία τις αναγκαίες ποσότητες χρωμάτων μόνο με την πλήρη εξόφληση του χρέους τους. Με τον τρόπο δε αυτό η εγκαλούσα εταιρία θα προέβαινε στην αγορά των αναγκαίων πρώτων υλών και θα αύξανε την παραγωγή της. Προς ενίσχυση των παραπάνω ψευδών παραστάσεων και κάμψη των αμφιβολιών του εγκαλούντα Μ. Β. Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν προς αυτόν μια ψευδή λογιστική αποτύπωση (ισοζύγιο)της “CASCO ΑΒΕΕ”την οποία έφερε ο Δ. Α. από την οποία φαινόταν ότι αυτή όφειλε σε δύο προμηθευτές της το ποσό των 800.000 ευρώ. Με τις ψευδείς αυτές παραστάσεις ο εγκαλών πείστηκε και κατέβαλε στις 21-2-2003 ως δάνειο το ποσό των 600.000 ευρώ για την πρώτη εγκαλούσα εταιρία, το οποίο εισέπραξε και έλαβε στην κατοχή του ο Θ. Κ. με την παρουσία και των δύο άλλων κατηγορουμένων και πιστοποιήθηκε η είσπραξη του με το από 21-2-2003 πρακτικό του Δ.Σ. της εγκαλούσας εταιρίας το οποίο υπογράφεται από τον πρώτο εκκαλούντα Θ. Κ. ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εγκαλούσας εταιρίας “CASCO INTERNATIONAL ΑΒΕΕ” που ασκούσε το μέλος του Δ.Σ αυτής “WISDOM CONSULTANS S.A.” την οποία ο ανωτέρω αντιπροσώπευε καθώς και τους Δ. Α. και Γ. Λ. ως αντιπροσώπους των δύο άλλων μελών του Δ.Σ. της εγκαλούσας εταιριών “INVESTIA HOLDINGS S.A.” και “PROTOCRAFT TRADING LIMITED”αντίστοιχα. (…)”.

Παραδικαστικό;

Γιατί, όμως, ο κ. Κασσελάκης κάνει αναφορά στο “παραδικαστικό κύκλωμα”; Ο δικηγόρος-συνέταιρος του πατέρα του υποψήφιου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ , και καταγγέλλων, φέρεται να είχε σχέσεις με βασικό εμπλεκόμενο το “παραδικαστικό κύκλωμα” που είχε δημιουργηθεί το 2005,ωστόσο αυτό δεν αποδείχτηκε ποτέ με την έννοια της ύπαρξης κατηγορίας σε βάρος του. Εν τέλει ο κ.Κασσελάκης αθωώθηκε το 2015 για την υπόθεση.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ