Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Το ΣτΕ ανοίγει το διαγωνισμό για τους βοηθούς δικαστών – Στη μάχη 450 υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι

Θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου το πρώτο στάδιο για την επιλογή των υπαλλήλων του νέου κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Το ΣτΕ ανοίγει το διαγωνισμό για τους βοηθούς δικαστών – Στη μάχη 450 υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι freepik

Αντίστροφη μέτρηση για τους υποψηφίους να καλύψουν τις θέσεις που θα αναλάβουν οι δικαστικοί υπάλληλοι, που θα αποτελέσουν τους βοηθούς δικαστών στο πλαίσιο του νέου κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου σήμανε με τη σχετική προκήρυξη του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει το πρόγραμμα και τις οδηγίες των εξετάσεων προς τους υποψηφίους για το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού. Οι γραπτές εξετάσεις του πρώτου αυτού σταδίου θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 2023. Ως εξεταστικό κέντρο ορίζεται η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η οποία εδρεύει στη Βάρη Αττικής (Λεωφόρος Βάρης Κορωπίου 64).

Συμβούλιο Επικρατείας

EUROKINISSI

Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού ορίζεται ως εξής:

Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023, ώρα 09.00:

Εξέταση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικές με την ύλη των Τμημάτων Α΄, Γ΄ και Ε΄ και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.).

Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023, ώρα 16.00:

Εξέταση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικές με την ύλη των Τμημάτων Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄ και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.)

Δικαστικοί υπάλληλοι: Οι οδηγίες από το ΣτΕ

Όπως αναφέρεται, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να φέρουν μαζί τους τις εξεταζόμενες αποφάσεις ούτε οποιοδήποτε άλλο βοήθημα ή σημειώσεις. Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 3 ώρες. Μετά την πάροδο μίας ώρας από την έναρξη της εξέτασης επιτρέπεται η αποχώρηση των υποψηφίων.

Παράλληλα, ορίζεται πως η προσέλευση των υποψηφίων το πρωί θα πραγματοποιηθεί από τις 07.30 έως τις 08.30, ενώ τονίζεται ότι υποψήφιος, ο οποίος θα προσέρχεται μετά τις 08.30, δεν θα γίνεται δεκτός για να συμμετάσχει στις εξετάσεις.

Αντιστοίχως, η προσέλευση των υποψηφίων το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί από τις 14.30 έως τις 15.30 και υποψήφιος, ο οποίος θα προσέρχεται μετά τις 15.30, δεν θα γίνεται δεκτός για να συμμετάσχει στις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ, τα οποία επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Μετά την είσοδο στις αίθουσες των εξετάσεων ανευρίσκουν το έδρανο, στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο τους και κάθονται σε αυτό και στη συνέχεια επακολουθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων από τους επιτηρητές.

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

Freepik

Οι απαγορεύσεις στη διάρκεια των εξετάσεων

Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, απαγορεύεται στους υποψηφίους, με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή οποιεσδήποτε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και οποιονδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) καθώς και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Οι ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές. Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει σε κάθε μία από αυτές το ονοματεπώνυμό του.

Οι κόλλες αναφοράς παραδίδονται στους υποψηφίους από τους επιτηρητές, οι οποίες στην πρώτη σελίδα στο επάνω δεξιό μέρος φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας και μονογραφή του γραμματέα της Επιτροπής ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Η τελευταία σελίδα, εφόσον το επιθυμούν οι υποψήφιοι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο. Με την παράδοση του γραπτού από τον υποψήφιο σε επιτηρητή, ο τελευταίος θέτει τη μονογραφή του στο τέλος του κειμένου του γραπτού και, στη συνέχεια, κλείνει το αυτοκόλλητο με τα στοιχεία που έχει αναγράψει ο υποψήφιος, ο οποίος αμέσως μετά υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι παρέδωσε το γραπτό του.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο στυλό διαρκείας μπλε χρώματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού στυλό ή διορθωτικής ταινίας ή διορθωτικού υγρού ή γομολάστιχας. Επιτρέπεται μόνο η διαγραφή λέξεων ή φράσεων ή προτάσεων.

Οι υποψήφιοι, εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται μόνον οι ίδιοι με τα οχήματά τους εντός των εγκαταστάσεων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και να παρκάρουν σε χώρους που θα τους υποδεικνύονται.

Βullying στον Βόλο

Freepik

Δικαστικοί υπάλληλοι: Τα καθήκοντα των υπαλλήλων

Σύμφωνα και με σχετική εγκύκλιο του Αρείου Πάγου για τους νέους Κανονισμούς των Δικαστηρίων, όπως έγραψε το dikastiko.gr αναφέρεται πως στα καθήκοντα των υπαλλήλων του νέου (ενδεικτικά):

α) θα επικουρούν άμεσα τους Εισαγγελείς και Αντεισαγγελείς Εφετών στο έργο τους, παρέχοντάς τους τη ζητούμενη βοήθεια στην επεξεργασία των πραγματικών και νομικών ζητημάτων των υποθέσεων, όπως ιδίως στην αναζήτηση κρίσιμων στοιχείων προς συμπλήρωση του φακέλου, στην ταξινόμηση και παρουσίαση των στοιχείων της δικογραφίας, στον εντοπισμό αναφυόμενων νομικών ή πραγματικών ζητημάτων, στην έρευνα και συλλογή της νομοθεσίας, νομολογίας και ενδεχομένως βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, στη σύνταξη σχεδίων νομικών κειμένων και στη διεξαγωγή ελέγχων, β) θα ταξινομούν τις υποθέσεις, προσδιορίζοντας τον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό και εντοπίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, τις όμοιες ή συναφείς μεταξύ τους, εκείνες που εμφανίζουν επείγοντα χαρακτήρα και γ) θα συγκεντρώνουν την εκ πρώτης όψεως κρίσιμη νομοθεσία και νομολογία και δ) θα διεξάγουν ορισμένες απλές έρευνες σε ζητήματα παραδεκτού ή βασίμου που είναι προφανή ή έχουν επιλυθεί από τη νομολογία, συντάσσοντας, ενδεχομένως και σχέδιο απόφασης (βλ. και άρθρο 24 του ν.4798/24-4-2021)».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ