Κυριακή 18 Απριλίου 2021

Παναγιώτης Τσιμπούκης: Οι σελιδοτροπολογίες στο Συμβούλιο Επικρατείας

"Το βάρος της συναλλαγής του περιορισμού των σελίδων, όταν αυτές υπερβαίνουν τον αριθμό που προβλέπεται, δεν μπορεί να μεταφερθεί στις πλάτες των Γραμματίων, σύμφωνα με τα Ελληνικά δεδομένα τα οποία επικρατούν στο χώρο της Δικαιοσύνης" επισημαίνει ο Παναγιώτης Τσιμπούκης.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Παναγιώτης Τσιμπούκης: Οι σελιδοτροπολογίες στο Συμβούλιο Επικρατείας

Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τα ξένα, ενός γνώριμου πάνω από 35 χρόνια. Το τηλεφώνημα αφορούσε προηγούμενο δημοσίευμα για το Συμβούλιο της Επικρατείας και τον ανώτατο αριθμό σελίδων που πρέπει να έχουν οι αιτήσεις ακυρώσεως (30 σελίδες) και τα υπομνημάτα (20 σελίδες).

Υπήρξε μια εκτενείς συζήτηση πάνω στο επίμαχο θέμα, κατά την οποία στον βασικό πυρήνα υπήρξε συμφωνία απόψεων, κατά την δική μου κρίση πάντα, αλλά μερική διαφωνία στoν τρόπο εκτέλεσης, καθώς η σκοπιά του συνομιλητή ήταν προσαρμοσμένη και απηχούσε στα Ευρωπαϊκά δεδομένα, ενώ η δική μου εξέφραζε την Ελληνική νοοτροπία, σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση, το «Ελληνικό ταπεραμέντο» και τις ιδιορρυθμίες τόσο των δικαστών όσο και των δικηγόρων, αλλά και τα οργανικά κενά των δικαστικών υπαλλήλων, όπως και άλλα συναφή θέματα. Πάντως, δεν πρέπει να λησμονείται ότι το σύστημά μας, όπως έχει διαγνώσει το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου νοσεί, κάτι που μεταφράζεται ότι πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες, από όλες όμως της πλευρές.

Κατ΄ αρχάς, είχε αναφερθεί στο προηγούμενο δημοσίευμα, ότι παρόμοιες τροπολογίες περνούν πρώτα από την Διοικητική Ολομέλεια του ΣτΕ και εν συνεχεία προωθούνται στο υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να ενταχθούν σε κάποιο νομοσχέδιο (εφόσον εκκριθούν από τον εκάστοτε υπουργό Δικαιοσύνης που έχει και την πολιτική ευθύνη) .

Πράγματι, έτσι είχε γίνει. Είχε περάσει η επίμαχη τροπολογία –όπως και άλλες- από την έγκριση της Διοικητικής Ολομέλειας όταν ακόμη πρόεδρος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ήταν ο Αθανάσιος Ράντος. Μάλιστα, όπως πληροφορήθηκα από σύμβουλους Επικρατείας, ο κ. Ράντος ήταν αυτός που έθεσε τα επίμαχα θέματα στην Διοικητική Ολομέλεια του ΣτΕ.

Πλέον του αριθμού των σελίδων, η Διοικητική Ολομέλεια έλαβε αποφάσεις και για άλλα θέματα, όπως είναι αυτά του χρόνου αγόρευσης των δικηγόρων κατά την ακροαματική διαδικασία των δικών, την εξέλιξη των δικαστών και τα χρόνια παραμονής τα οποία απαιτούνται να έχουν στο βαθμό που κατέχουν για να μπορούν να προαχθούν στον επόμενο βαθμό, κ.λπ.

{Μεγάλη παρένθεση: Ανατρέχει η μνήμη στο παρελθόν, όταν πρόεδρος του ΣτΕ ήταν ο αείμνηστος Βασίλειος Μποτόπουλος. Τότε, όταν οι δικηγόροι επιχειρούσαν να διαβάσουν τις αγορεύσεις τους μέσα από χειρόγραφα κείμενα (δεν γίνεται λόγος για σημειώσεις-τίτλους των θεμάτων που θα ανέπτυσσαν) και όχι από στήθους, τους διέκοπτε και έλεγε το γραπτό κείμενο τους να το περιλάβουν στο υπόμνημά τους.

Σήμερα, οι περισσότεροι δικηγόροι διαβάζουν τις αγορεύσεις τους και μάλιστα πολλές φορές κομπιάζουν γιατί δεν βγάζουν τις τους έχει γράψει η-ο συνεργάτης τους. Κλείνει εδώ η παρένθεση}.

Για το περιεχόμενο της επίμαχης τροπολογίας του υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και αφορά τον ανώτατο αριθμό των σελίδων των αιτήσεων ακυρώσεως, κ.λπ., έχει γίνει αναφορά στην προηγούμενη δημοσίευση.

Τώρα, οι προτάσεις αυτές έχουν πηγή έμπνευσης τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και συγκεκριμένα το κείμενο πρακτικών οδηγιών προς τους διαδίκους, για τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ευρωπαϊκό αυτό κείμενο, γίνεται αναφορά σε περιορισμούς ως προς τον αριθμό των σελίδων των δικογράφων, ακόμη και το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιηθεί.

Ενδεικτικά στον Ευρωπαϊκό αυτό οδηγό, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ότι «πρέπει να χρησιμοποιείται κοινή γραμματοσειρά (όπως π.χ. Times New Roman, Courrier Arial) μεγέθους τουλάχιστον 12 στιγμών εντός του κειμένου και 10 στιγμών στις υποσημειώσεις, με διάστιχο 1,5 και περιθώρια, κάθετα και οριζόντια, τουλάχιστον 2,5 cm».

Ακολουθεί, στον οδηγό αυτό, ο τρόπος επαφής των δικηγόρων για την μείωση των σελίδων των δικογράφων, ο οποίος είναι περίπου ανάλογος με την επίμαχη τροπολογία του εν λόγω νομοσχεδίου.

Θα επαναλάβω, ότι πράγματι υπάρχει ένας αριθμός δικηγόρων, όχι όμως μεγάλος, ο οποίος για να εντυπωσιάσει τους πελάτες του και να παρουσιάσει στον εντολέα του ότι εκείνος και οι συνεργάτες τους εργάστηκαν ατέρμονες ώρες και κατέβασαν όλες τις νομικές βιβλιοθήκες που υπάρχουν για να στηρίξουν και να θεμελιώσουν τις νομικές τους θέσεις. Έτσι, επιδεικνύου στον πελάτη τους το ογκώδες κείμενο της αίτησης ακύρωσης (ύψους τούβλου) που κατέθεσαν στο ΣτΕ. Από το «τούβλο» αυτό των σελίδων στο μεγαλύτερο μέρος τους αντιγράφονται νομοθετικά κείμενα, έγγραφα, κ.λπ. και το μικρότερο -αν όχι ελάχιστο- αφορά την νομική επιχειρηματολογία της υπόθεσης που υποστηρίζουν. Ωστόσο, η εντύπωση έχει μείνει στον πελάτη, για την ποσότητα της δουλείας που έχει κάνει ο δικηγόρος, ενώ παράλληλα (εκτός της αμοιβής του) επενδύει διαφημιστικά ως προς το γραφείο του (ή δικηγορική εταιρεία).

Ναι, να παταχθούν τα φαινόμενα αυτά και να μπουν φραγμοί στην ασυδοσία αυτή των σελίδων. Όμως, την ίδια στιγμή να σταματήσουν και οι ίδιοι οι δικαστές μέσα στα κείμενα των πολυσέλιδων αποφάσεων που εκδίδουν να περιέχουν τεράστια αποσπάσματα νομοθετικών κειμένων (νόμων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, κ.λπ.), καθώς πράττουν –κατά αντιγραφή- το ίδιο ατόπημα με αυτό των δικηγόρων για τους οποίους όμως οι ίδιοι θέτουν περιορισμούς.

Με άλλα απλά λόγια, δημοσιεύουν μια πολυσέλιδη απόφαση, η οποία περιέχει μεγάλα έως τεράστια αποσπάσματα νομοθετημάτων, κ.λπ., που:

1) Από την μία δείχνει σκληρή και επίπονη εργασία των δικαστών,

2) Δικαιολογεί –για τους αδαείς- την καθυστέρηση έκδοσης των αποφάσεων (να μην λησμονείται ότι από την μια, η χώρα μας έχει αισθητό αριθμό διεθνών καταδικών για καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης και από την άλλη, δικαστές που συνταξιοδοτήθηκαν εδώ και καιρό δεν έχουν προσκομίσει στην Γραμματεία κείμενα αποφάσεων τους και όπως όλα δείχνουν οι υποθέσεις αυτές θα επαναζητηθούν, χωρίς να γίνει αναφορά στον αριθμό των αιτήσεων των διαδίκων που ζητούν πενιχρή αποζημίωση για καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων),

3) Εντυπωσιάζεται ο απλός πολίτης με τον αριθμό των σελίδων των αποφάσεων,

4) Παρουσιάζει ο εκάστοτε εισηγητής πλούσιο ογκώδες έργο,

5) Επιβαρύνεται το Τμήμα καθαρογραφής αποφάσεων του ΣτΕ, την στιγμή μάλιστα κατά την οποία τα οργανικά κενά δικαστικών υπαλλήλων είναι μεγάλα, ενώ παράλληλα επιβραδύνεται η καθαρογραφεί άλλων αποφάσεων,

6) Επιβαρύνεται το Ελληνικό Δημόσιο με ποσότητες χαρτιού, μελανιού, συντήρησης και αντικατάστασης μηχανημάτων, υπερωριών, κ.λπ.

Και όλα αυτά τη στιγμή που αρκούσε μια αναφορά στο εδάφιο, την παράγραφο, το άρθρο και τον αριθμό του νόμου, υπουργικής απόφασης, κ.λπ.

Το βάρος της συναλλαγής του περιορισμού των σελίδων, όταν αυτές υπερβαίνουν τον αριθμό που προβλέπεται, δεν μπορεί να μεταφερθεί στις πλάτες των Γραμματειών, σύμφωνα με τα Ελληνικά δεδομένα τα οποία επικρατούν στο χώρο της Δικαιοσύνης. Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα η Πολιτεία να καλύψει τα οργανικά κενά που υπάρχουν στους δικαστικούς υπαλλήλους του ΣτΕ, τα κριτήρια των νεοεισερχομένων μετά από διαγωνισμό να είναι υψηλότερα και οι προαγωγές των προϊσταμένων των Τμημάτων να γίνονται με ασφαλή κριτήρια.

Μέχρι τότε –κάτι που έχει μακρύ δρόμο- φρόνιμο θα ήταν, κατά την άποψή μου, να συγκροτηθεί ολιγομελής ομάδα Συμβούλων (όχι άνω των τριών και όχι πάρεδροι) η οποία θα αναλάβει το έργο της συνεννόησης και των υποδείξεων προς τους δικηγόρους για το θέμα των σελίδων, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί και χρόνος προσαρμογής.

Ως προς τα πρόστιμα στους παραβατικούς δικηγόρους έχει γίνει αναφορά στο προηγούμενο δημοσίευμα.

Πάντως, τα φλέγοντα ζητήματα δεν τελειώνουν εδώ και ο δρόμος έχει πολλά χιλιόμετρα ακόμα….

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ