Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Αρχή ίσης μεταχείρισης και δικηγόροι με έμμισθη εντολή

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αρχή ίσης μεταχείρισης και δικηγόροι με έμμισθη εντολή

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανάγεται σε κανόνα δημοσίας τάξεως, που παρέχει απ’ ευθείας στον εργαζόμενο το δικαίωμα να αξιώσει, με αγωγή, από τον εργοδότη την οικειοθελή παροχή.

Πρόκειται για αξίωση του ενάγοντος-εργαζομένου εκπληρώσεως της παροχής και όχι για αξίωση αποζημιώσεως.

Έτσι, δεν απαιτείται πταίσμα του εναγόμενου εργοδότη και δεν τίθεται ζήτημα αιτιώδους συνάφειας.

Την ύπαρξη ειδικού και σοβαρού λόγου που να δικαιολογεί, αντικειμενικά, τη διαφορετική μεταχείριση ο εναγόμενος εργοδότης πρέπει να την επικαλεσθεί κατ’ ένσταση και να την αποδείξει.

Μισθολογική παροχή είναι και η αύξηση του βασικού μισθού του εργαζομένου.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της ίσης μεταχειρίσεως είναι παροχή του εργοδότη οικειοθελής, ήτοι από πρωτοβουλία του, χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωσή του από διάταξη νόμου ή από όρο σ.σ.ε. ή δ.α. ή από δικαστική απόφαση, και να χορηγείται νομίμως, δεδομένου ότι η παρά τον νόμο χορήγηση οικειοθελούς παροχής σε ορισμένους εργαζομένους δεν δικαιολογεί ανάλογη αξίωση των εργαζομένων στους οποίους δεν χορηγήθηκε, αφού η αξίωση από την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως δεν μπορεί να θεμελιωθεί στην εργοδοτική παρανομία.

Για να είναι ορισμένη η αγωγή με την οποία ο μισθωτός διώκει μισθολογική ή άλλη υπηρεσιακή παροχή με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης, πρέπει να εκθέτει σ’ αυτήν: α) Την οικειοθελή παροχή στην οποία προέβη ο εργοδότης σε άλλους μισθωτούς, β) τα ονοματεπώνυμα αυτών, γ) το είδος της εργασίας που παρέχουν αυτοί και τις συνθήκες υπό τις οποίες την παρέχουν, δ) τα προσόντα αυτών, και ε) τα προσόντα του ενάγοντος, το είδος της εργασίας του και τις συνθήκες υπό τις οποίες την προσφέρει, ώστε να μπορεί να κριθεί αν ο εργοδότης, προσφέροντας οικειοθελώς μισθολογικές ή άλλες υπηρεσιακές παροχές προς ορισμένους μισθωτούς του και εξαιρώντας από αυτές τον ενάγοντα, παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τον δικηγόρο που παρέχει τις νομικές ή δικηγορικές υπηρεσίες του με έμμισθη εντολή και πάγια περιοδική αμοιβή, έστω και αν αυτός, ως άμισθος δημόσιος υπάλληλος-λειτουργός, δεν παρέχει εξαρτημένη εργασία (Απόφαση του Α.Π., Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, τόμος 2020, σελ. 457 επ.).

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ