Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

Μαριάννα Κατσιαδά – Καρούζου: Δικαίωμα παραίτησης από Δημόσιο υπάλληλο

"Αίτηση παραίτησης η οποία υποβλήθηκε εγγράφως, δεν έγινε αποδεκτή και εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της ασκήθηκε ποινική ή πειθαρχική δίωξη, είναι σαν να μην ασκήθηκε ποτέ από τον εργαζόμενο".

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Μαριάννα Κατσιαδά – Καρούζου: Δικαίωμα παραίτησης από Δημόσιο υπάλληλο dikastiko

Ο δημόσιος υπάλληλος με σύμβαση εργασίας, έχει το δικαίωμα παραίτησης του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα. Αρχικώς, η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως προς την αρμόδια Διεύθυνση ή Υπηρεσία και χωρίς οποιαδήποτε αίρεση, όρο ή προθεσμία. Για την υποβολή της αίτησης παραίτησης του Δημοσίου Υπαλλήλου, πρέπει να μην εκκρεμεί σε βάρος του υπαλλήλου, ποινική δίωξη ή πειθαρχική δίωξη ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας. Παρόλα αυτά, μεταγενέστερη αθώωση του υπαλλήλου, δεν ισχυροποιεί αναδρομικά την παραίτηση που είχε υποβληθεί ενώ εκκρεμούσε ποινική δίωξη.

Αίτηση παραίτησης η οποία υποβλήθηκε εγγράφως, δεν έγινε αποδεκτή και εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της ασκήθηκε ποινική ή πειθαρχική δίωξη, είναι σαν να μην ασκήθηκε ποτέ από τον εργαζόμενο. Σε περίπτωση όμως, που η πειθαρχική δίωξη ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου δεν κριθεί εντός έξι μηνών (6), ο εργαζόμενος του δημοσίου μπορεί να καταθέσει νέα αίτηση παραίτησης.

Σύμφωνα δε με τη παράγραφο πέντε (5) του άρθρου αυτού, μπορεί να γίνει δεκτή δεύτερη αίτηση παραίτησης που υποβλήθηκε εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το πέρας δεκαπέντε (15) ημερών, από την πρώτη αίτηση που υποβλήθηκε (δηλαδή εντός 30 ημερών από την υποβολή της πρώτης αίτησής του) και δεν απαντήθηκε. Προκειμένου να γίνει δεκτή η δεύτερη αίτηση, πρέπει η πρώτη αίτηση να θεωρείται νομικώς υπαρκτή και να μην εκκρεμεί το κώλυμά ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης. Στη περίπτωση της δεύτερης αίτησης παραίτησης, θεωρείται ότι λύθηκε η εργασιακή σχέση από την ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.

Την αίτησή του ο εργαζόμενος, βάσει της παραγράφου τέσσερα (4) του 148, έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει εγγράφως μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που την υπέβαλλε και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει δεκτή από την υπηρεσία. Αίτηση παραίτησης που έγινε δεκτή από το αρμόδιο όργανο, δεν μπορεί να ανακληθεί, εκτός των περιπτώσεων ελαττώματος στη βούληση του υπαλλήλου σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρα 131, 140 και 141 του ΑΚ).

Η αίτηση παραίτησης θεωρείται επίσης αποδεκτή όταν, α) εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο όργανο και β) δημοσιευθεί η παραίτηση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 156 θεωρείται, είτε ο Υπουργός ή το μονομελές όργανο της διοίκησης του εκάστοτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Ενώ η λύση της υπαλληλικής σχέσης, επέρχεται την στιγμή που θα κοινοποιηθεί η δημοσίευση της πράξης στον υπάλληλο ή εφόσον παρέλθουν είκοσι-μία (21) ημέρες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα. Η υπαλληλική σχέση θεωρείται ότι έχει λυθεί αυτοδικαίως, εφόσον παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της και δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι τότε κάποια απόφαση αποδοχής της ενώ δεν εκκρεμεί και δεν εκκίνησε ποινική ή πειθαρχική δίωξη. Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο υπάλληλος αποχωρεί από τη θέση, εφόσον γίνει δεκτή η παραίτηση ειδάλλως, υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα.

*Μαριάννα Κατσιαδά – Καρούζου, Δικηγόρος – Δημοσιολόγος 

ΠΗΓΗ: Δικηγόρος – Εργατολόγος

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ