Πέμπτη 23 Μαϊου 2024

Σουζάνα Κλημεντίδη: Διεκδίκηση εισόδου από υποψήφια στην Πυροσβεστική Ακαδημία – Μία πρόσφατη δικαστική περίπτωση

Στην ένδικη περίπτωση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ταυτότητας των διατάξεων και της ομοιότητας ατομικών διοικητικών πράξεων, ώστε να υποχρεώνεται η Διοίκηση να επανεξετάσει προς το σκοπό της ανάκλησης τη νομιμότητα τους

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Σουζάνα Κλημεντίδη: Διεκδίκηση εισόδου από υποψήφια στην Πυροσβεστική Ακαδημία – Μία πρόσφατη δικαστική περίπτωση dikastiko.gr

Στην κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά απόφασης του Διευθυντή Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε υποψήφια για διαγωνισμό εισαγωγής στην πυροσβεστική ακαδημία καθότι απορρίφθηκε το αίτημά της για ανάκληση των πράξεων αποκλεισμού της από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, επειδή δεν είχε το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα (1,70 μ.).

Μάλιστα, η αιτούσα επικαλέστηκε κάποιες κρίσιμες αποφάσεις (902 – 907/2021 και 1363/2021 της Ολομέλειας του ΣτΕ και της 1620/2021, με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις, που προβλέπουν το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα χωρίς διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε διάφορους διαγωνισμούς (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενοφυλάκων κλπ.). Ειδικότερα, οι με αρ. 902-907/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες, κατόπιν εφέσεων του Ελληνικού Δημοσίου κατά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να επιτρέψει στις εφεσίβλητες να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για την εισαγωγή σπουδαστών στις αστυνομικές σχολές, κρίθηκε ότι από τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 90/2003 (ΦΕΚ Α΄ 82), η οποία ορίζει ως αναγκαίο προσόν για την πρόσβαση στις Σχολές Αστυνομικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κοινό, ανεξαρτήτως φύλου, ελάχιστο ανάστημα 1,70 μ., αφενός προκαλείται έμμεση διάκριση λόγω φύλου εις βάρος των γυναικών υποψηφίων, κατά την έννοια της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ «περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας» και, ήδη, της ισχύουσας, από 15.8.2009, Οδηγίας 2006/54/ΕΚ «για την εφαρμογή της αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)», η οποία (διάκριση) δεν αιτιολογείται, ως προς την προσφορότητα και αναγκαιότητα του ως άνω ελάχιστου ορίου, από το φέρον το σχετικό βάρος απόδειξης Δημόσιο, αφετέρου γίνεται υπέρβαση των ορίων της ευχέρειας ουσιαστικής εκτίμησης του κανονιστικού νομοθέτη, λόγω παράβασης των συνταγματικών διατάξεων της ισότητας των φύλων και της αναλογικότητας.

Εν προκειμένω, η αιτούσα συμμετείχε σε διαγωνισμό για την εισαγωγή, με κατατακτήριες εξετάσεις, πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, λόγω, όμως, μη πλήρωσης της προϋπόθεσης του ελάχιστου αναστήματος αποκλείστηκε από τη συμμετοχή της στον εν λόγω διαγωνισμό. Η ίδια υποστήριξε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι μη νόμιμη, διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τέθηκαν με τις ως άνω δικαστικές αποφάσεις, δεδομένου ότι οι πράξεις αποκλεισμού της έχουν όμοιο περιεχόμενο με τις πράξεις που ακυρώθηκαν από αυτές.

Εντούτοις, κρίθηκε ότι στην ένδικη περίπτωση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ταυτότητας των διατάξεων και της ομοιότητας ατομικών διοικητικών πράξεων, ώστε να υποχρεώνεται η Διοίκηση να επανεξετάσει προς το σκοπό της ανάκλησης τη νομιμότητα τους.

Τελικώς, κρίθηκε ότι οι πράξεις για τον αποκλεισμό της αιτούσας εκδόθηκαν βάσει διαφορετικών διατάξεων από τις διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ, συνεπώς δεν συντρέχει στην ένδικη περίπτωση η προϋπόθεση της ταυτότητας των διατάξεων, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η αίτηση ακύρωσης.

*Της Σουζάνας Κλημεντίδη, Δικηγόρου

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ