Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Υπέγραψες πενθήμερο με δύο ρεπό. Μπορούν να σου ζητήσουν να εργαστείς Σάββατο;

Η αμοιβή της 6ης ημέρας εργασίας ρυθμίστηκε νομοθετικά για πρώτη φορά με το άρθρο 8 του Ν. 3846/2010

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Υπέγραψες πενθήμερο με δύο ρεπό. Μπορούν να σου ζητήσουν να εργαστείς Σάββατο; unsplash

Όταν, κατά παράβαση του πενθημέρου, παρασχεθεί εργασία κατά την 6η μέρα, ημέρα αναπαύσεως (Σάββατο ή άλλη μέρα της εβδομάδος), η απασχόληση την ημέρα αυτή είναι παράνομη και συνεπώς άκυρη.

Προκειμένου, ωστόσο, να μη ζημιωθεί ο εργαζόμενος για την εργασία του αυτή, η παροχή τέτοιας εργασίας γεννά σε βάρος του εργοδότη απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις. Η ωφέλεια συνίσταται στις αποδοχές που ο εργοδότης θα κατέβαλε σε άλλο μισθωτό έχοντα τις ίδιες ικανότητες με τον απασχοληθέντα, τον οποίο θα απασχολούσε εγκύρως στη θέση τού παρανόμως απασχοληθέντος την έκτη ημέρα μισθωτού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές ιδιότητες του τελευταίου (λόγω γάμου, τέκνων ή προϋπηρεσίας) και τα συναφή με αυτές επιδόματα, καθόσον αυτές δεν θα συνέτρεχαν κατ’ ανάγκη στο πρόσωπο του δυναμένου να απασχοληθεί με έγκυρη σύμβαση (ΑΠ 506/2017, ΑΠ 191/2011, ΑΠ 1576/2012).

Βεβαίως, η 6η ημέρα εργασίας στο σύστημα της πενθήμερης εργασίας αποτελεί μεν ημέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης του εργαζόμενου, πλην όμως δεν έχει τον χαρακτήρα της ημέρας υποχρεωτικής αργίας, όπως η 7η ημέρα της εβδομάδος, η οποία ρυθμίζεται ειδικώς από τις διατάξεις του Β.Δ. 738/1966. Γι’ αυτό και οι διατάξεις περί εργασίας την Κυριακή, δεν εφαρμόζονται επί απασχόλησης κατά την 6η ημέρα εργασίας και δεν οφείλεται σε αυτή την περίπτωση η προσαύξηση του 75% που παρέχεται στους εργαζόμενους κατά την Κυριακή και τις αργίες, ούτε αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

Η αμοιβή της 6ης ημέρας εργασίας ρυθμίστηκε νομοθετικά για πρώτη φορά με το άρθρο 8 του Ν. 3846/2010 και έκτοτε για την απασχόλησή του κατά την 6η ημέρα, ο εργαζόμενος αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%, χωρίς όμως να δικαιούται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση.

Η εργασία του μισθωτού κατά την Κυριακή ή το Σάββατο, ως έκτη ημέρα υπό το σύστημα της πενθήμερης εργασίας, δεν αποτελεί υπερεργασία ή υπερωριακή εργασία, εκτός εάν στην τελευταία περίπτωση υπερβαίνει το ανώτατο όριο ημερήσιας απασχόλησης, που είναι το οκτάωρο, συνεπώς, οι ώρες απασχόλησης την ημέρα αυτή, δε συναριθμούνται με τις ώρες  απασχόλησης των 5 ημερών εργασίας. Έτσι, κάθε ώρα υπερωρίας, για την πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται εφεξής κατ΄ εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη). Σύμφωνα με τις αποφάσεις 615/2008 του Αρείου Πάγου και 43/2015 του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, η ενδεκάωρη εργασία ενός εργαζόμενου το Σάββατο ως έκτη ημέρα κατά παράβαση του πενθημέρου, δεν συναριθμείται με την απασχόληση των εργασίμων ημερών για τον προσδιορισμό της εβδομαδιαίας απασχολήσεως του εργαζόμενου και δεν αποτελεί υπερεργασία, αλλά αποτελεί παράνομη υπερωρία κατά το μέρος που υπερβαίνει το ημερήσιο ωράριο των οκτώ ωρών, ήτοι κατά 3 ώρες. Για κάθε ώρα κατ΄ εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80% ( παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3385/2005 , όπως ισχύει). Στην περίπτωση αυτή βέβαια, ως καταβαλλόμενο ωρομίσθιο κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας θεωρείται το ήδη προσαυξημένο ωρομίσθιο κατά 30%.

Παράδειγμα: Έστω μισθωτός ο οποίος απασχολείται με το καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και επί 8ωρο ημερησίως από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο μικτός μηνιαίος μισθός (καταβαλλόμενος) του υπόψη εργαζομένου είναι 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο υπόψη εργαζόμενος απασχοληθεί, για παράδειγμα, τον μήνα Οκτώβριο ένα (1) Σάββατο ως έκτη ημέρα και για 10 ώρες, κατά παράβαση του πενθημέρου, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, η αμοιβή του θα υπολογιστεί ως εξής:

Καταβαλλόμενο ημερομίσθιο = 1.000 /25 = 40 €

Καταβαλλόμενο ωρομίσθιο = 1.000 x 0,006 = 6 € ή 1.000/25 x 6/40 = 6 €

Καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για την παράνομη εργασία κατά την έκτη ημέρα = 6 + 6 x 30% = 7,80 € ή 6 x 1,3 (130%) = 7,80 €

Αμοιβή εργασίας κατά το Σάββατο = 8 ώρες x 6 (ωρομίσθιο) x 1,3 (130%) = 62,40 €

ή 8 ώρες x 7,80 = 62,40 €

Ώρες παράνομης υπερωρίας = (2 ώρες x 7,80) x 180% = 28,08 €

Συνολική αμοιβή για τις 10 ώρες εργασίας κατά το Σάββατο = 62,40 + 28,08 = 90,48 €

Πηγή: dikigorosergatologos.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ