Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Τάξη στο «χάος» των ΜΚΟ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Τάξη στο «χάος» των ΜΚΟ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Τάξη στο «χάος» των ΜΚΟ επιχειρεί να βάλει η Αρχή Προστασίας για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μέσω της δημιουργίας Ενιαίου Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενώ την ίδια ώρα επιχειρείται η συλλογή στοιχείων για όλες τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στη χώρα μας Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει ήδη δύο σημαντικές «χαρτογραφήσεις», […]