Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Αυτή είναι η απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης για την αναστολή προθεσμιών

Τι προβλέπει για πολιτικές, ποινικές και διοικητικές δίκες μετά το κλείσιμο των Δικαστηρίων λόγω της κακοκαιρίας “Barbara”.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αυτή είναι η απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης για την αναστολή προθεσμιών eurokinissi

Ρυθμίσεις για τις πολιτικές, ποινικές και διοικητικές δίκες περιλαμβάνει απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, που προβλέπει την αναστολή νομίμων και δικαστικών προθεσμιών.

αναστολή προθεσμιών

eurokinissi

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει τις νέες προθεσμίες που ισχύουν για υποθέσεις που δεν κατέστη δυνατόν να εκδικαστούν μετά το κλείσιμο των Δικαστηρίων εξαιτίας της κακοκαιρίας “Barbara την Δευτέρα και την Τρίτη 6 και 7 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ άλλων το διήμερο που παρέμειναν κλειστά τα Δικαστήρια δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και συναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων, όπως επίσης και για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης ενώπιον δικαστηρίων.

Παράλληλα, αλλάζουν οι ημερομηνίες για τη διενέργεια πλειστηριασμών, ενώ ρυθμίσεις προβλέπονται και για υποθέσεις στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.ά.

αναστολή προθεσμιών

EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπονται αναλυτικά:

Aναστολή προθεσμιών: Ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες

1.Υπό την επιφύλαξη της παρ. 3, το χρονικό διάστημα από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2023, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει της υπ’αρ. 1411οικ./5-2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης , δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και συναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα ή κατοικία τους στις περιοχές των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

2.Οι κάθε είδους πλειστηριασμοί, με εξαίρεση τους πλειστηριασμούς πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά, που έχουν προσδιορισθεί να διενεργηθούν το χρονικό διάστημα από τις 8 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023 ενώπιον υπαλλήλων πλειστηριασμών που εδρεύουν στις περιοχές των αποφάσεων της παρ. 1, δεν διενεργούνται και επαναλαμβάνονται την έβδομη ή την όγδοη ημέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής τους, εφαρμοζομένης της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ.

3.Ειδικά για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’αρ. 1411οικ./5-2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, το χρονικό διάστημα από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023, δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες των άρθρων 237 και 238, της παρ. 2 του άρθρου 468, της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 1 του άρθρου 524, της παρ. 2 του άρθρου 509, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182 [ΚΠολΔ]), καθώς και στις προθεσμίες που ορίζονται στον ν. 2915/2001 (Α’ 109). Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις και οι οποίες θα έληγαν από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023, παρατείνονται και λήγουν την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023. Η προθεσμία κατάθεσης σημειώματος που χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, παρατείνεται και συμπληρώνεται την αντίστοιχη ώρα της Δευτέρας, 13 Φεβρουαρίου 2023. Ειδικότερα, οι προθεσμίες προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης κατά το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα έληγαν την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου παρατείνονται και λήγουν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023.

  1. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα από τις 6 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει της υπ’ αριθ. 1411οικ./5.2.2023 (ΦΕΚ Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, έληγε ηπροθεσμία κατάθεσης συμπληρωματικής προσθήκης και αντίκρουσηςκατά το άρθρο 237 παρ. 5 εδ. α΄ και β΄ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η σχετική προθεσμία συντέμνεται και μετατίθεται για την 9η Φεβρουαρίου 2023.

5.Στις εκκρεμείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, εφόσον πρόκειται για δικαστήρια των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’αρ. 1411οικ./5-2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης και αφορούν εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από τη δικάσιμο, στον οποίο πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εμπίπτει στο χρονικό διάστημα της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις με τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα και διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά το χρονικό διάστημα από τις 6 έως 7 Φεβρουαρίου 2023, αναβάλλονται υποχρεωτικά μετά από αίτημα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.

αναστολή προθεσμιών

EUROKINISSI

6.Αναφορικά με δίκες ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’αρ.1411οικ./5-2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης , σε περίπτωση που οι προθεσμίες του άρθρου 228, της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προθεσμίες κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από τις 6 έως 7 Φεβρουαρίου 2023 και ο υπολειπόμενος χρόνος συμπλήρωσής τους από τη λήξη της αναστολής μέχρι τη συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά μετά από αίτημα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.

7.Αναφορικά με δίκες ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’αρ.1411οικ./5-2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, όταν το χρονικό διάστημα, από τις 8 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι τη συζήτηση, δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση με την ορισθείσα δικάσιμο, οι προθεσμίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης ή πρόσθετων λόγων ανακοπής, η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς με αίτημα των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στην ως άνω περίπτωση, η μη άσκηση των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την αναβολή, έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.

8.Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν η κατά την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των εγγράφων έληξε ή λήγει εντός του χρονικού διαστήματος από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2023 όμως η συζήτηση της αναίρεσης έχει προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο της συμπλήρωσης των ως άνω προθεσμιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοιχο βάρος διάδικος να υποβάλει αίτημα αναβολής της συζήτησης της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος δεν προβεί στις ενέργειες για τις οποίες του χορηγήθηκε η αναβολή, του επιβάλλεται ποινή τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.

αναστολή προθεσμιών

EUROKINISSI

Aναστολή προθεσμιών: Ρυθμίσεις για τις ποινικές δίκες

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει της υπ’αρ. 1411οικ./5-2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προθεσμίας υποβολής έγκλησης ή των προθεσμιών άσκησης όλων των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [ν. 4620/2019, (Α΄ 96)] και της ειδικούς ποινικούς νόμους ενδίκων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής, οι προθεσμίες αυτές συνεχίζουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία.

αναστολή προθεσμιών

EUROKINISSI

Ρυθμίσεις για τις διοικητικές δίκες

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει της υπ’αρ. 1411οικ./5-2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης , δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων και των σχετικών με αυτές πράξεων ενώπιον της Διοίκησης. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες αυτές συνεχίζουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ