Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Εισαγγελία Α. Π. προς εισαγγελείς της χώρας: Ποιες οι προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές

Με εγκύκλιό του ο αντεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου Ισίδωρος Ντογιάκος επισημαίνει πως το Υπουργείο Υγείας «άναψε» το πράσινο φως και για νοσηλεία των ατόμων αυτών, με δικαστική απόφαση, σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, εφόσον όμως πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που οι εισαγγελείς πρέπει να ελέγχουν εάν τις έχουν.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Εισαγγελία Α. Π. προς εισαγγελείς της χώρας: Ποιες οι προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές

Να ελέγχουν αν οι ιδιωτικές κλινικές πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ακούσια νοσήλεια των ψυχικώς πασχόντων ατόμων πριν εισηγηθούν σχετικά στο δικαστήριο, ζητά από τους εισαγγελείς πρωτοδικών της χώρας ο Άρειος Πάγος.

Με εγκύκλιό του ο αντεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου Ισίδωρος Ντογιάκος επισημαίνει πως το Υπουργείο Υγείας « άναψε» το πράσινο φως και για νοσηλεία των ατόμων αυτών, με δικαστική απόφαση, σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, εφόσον όμως πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που οι εισαγγελείς πρέπει να ελέγχουν εάν τις έχουν.

Όπως σημειώνει ο κ. Ντογιάκος, η εγκύκλιος αποστέλλεται καθώς σε ορισμένες από τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν, διαπιστώθηκε πλημμελής εφαρμογή της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης. Και συγκεκριμένα, από τη μελέτη τους προέκυψε ότι δεν ερευνήθηκε αν οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές στις οποίες ζητήθηκε να συνεχίσουν τη νοσηλεία τους οι πάσχοντες α) είχαν βεβαίωση καλής λειτουργίας σε ισχύ β) ήταν ή όχι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ γ) υπήρχε ή όχι αρνητική έκθεση ελέγχου και δ) σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης αν η κλινική έχει συμμορφωθεί ή όχι με τις συστάσεις που διατυπώνονται σε αυτή.

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΕγκΕισΑΠ: 4/2021 Προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές.

ΠΡΟΣ Τους κ. κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές.

ΣΧΕΤ. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 21/8-2-2021 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές προς εμάς. Με αφορμή το παραπάνω σχετικό θέτουμε υπόψη Σας τα εξής : Με τα άρθρα 95 – 100 του Ν. 2071/1992 (Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση του Συστήματος Υγείας) ρυθμίζεται το θέμα της ακούσιας νοσηλείας των ψυχικώς πασχόντων ατόμων. Σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω άρθρων, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κατόπιν αιτήσεως των συγγενών του φερομένου ως ασθενή ή και αυτεπαγγέλτως, δικαιούται να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει την ακούσια νοσηλεία προσώπου για θεραπεία σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, για το λόγο ότι αυτό πάσχει από ψυχική νόσο (άρθρ. 96 §§ 1, 2 του Ν. 2071/1992). Η αίτηση αυτή εισάγεται αρμοδίως προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (βλ. άρθρ. 96 παρ. 6 και 7 του Ν. 2071/1992 σε συνδ. με τα άρθρα 739 και 740 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

Πρόσφατα, κατ’εξουσιοδότηση των άρθρων 101 του Ν. 2071/1992 και 16 του 2716/1999, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Γ3α, β/Γ.Π. οικ. 6504 7/13-10-20 (ΦΕΚ Β 4704/23-10-2020) απόφαση της Υφυπουργού Υγείας, με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις ακούσιας νοσηλείας σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές». Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου αυτής «Με την απόφαση για την ακούσια νοσηλεία, το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο δύναται να’διατάξει, με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς, τη συνέχιση της σε συγκεκριμένη ιδιωτική ψυχιατρική κλινική εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τους αιτούντες την ακούσια νοσηλεία». Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού «Η οριζόμενη στη δικαστική απόφαση ιδιωτική ψυχιατρική κλινική πρέπει να έχει βεβαίωση καλής λειτουργίας εν ισχύ, να είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ και να υπάγεται κατά προτίμηση στον τομέα ψυχικής υγείας του τόπου κατοικίας του ασθενούς. Για την επιλογή της λαμβάνεται υπόψη η πρόταση που διατυπώνεται στη σχετική αίτηση. Αποκλείονται οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, για τις οποίες έχει συνταχθεί αρνητική έκθεση ελέγχου από την ειδική επιτροπή προστασίας δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις που διατυπώνονται σε αυτήν, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάζει ετησίως η ειδική επιτροπή προς τις εισαγγελίες πρωτοδικών». αιτήσεις για τοποθετήσεις - μεταθέσεις Eιρηνοδικών

Όμως, παρά τις παραπάνω σαφείς προϋποθέσεις, σε ορισμένες από τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν, διαπιστώθηκε πλημμελής εφαρμογή της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα, από τη μελέτη τους προέκυψε ότι δεν ερευνήθηκε αν οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές στις οποίες ζητήθηκε να συνεχίσουν τη νοσηλεία τους οι πάσχοντες α) είχαν βεβαίωση καλής λειτουργίας σε ισχύ β) ήταν ή όχι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ γ) υπήρχε ή όχι αρνητική έκθεση ελέγχου και δ) σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης αν η κλινική έχει συμμορφωθεί ή όχι με τις συστάσεις που διατυπώνονται σε αυτή.

Θέτουμε υπόψη Σας τα ανωτέρω και παρακαλούμε για την ορθή και πλήρη σύνταξη των σχετικών αιτήσεων προς το Δικαστήριο στις ανάλογες περιπτώσεις, στις οποίες να αναφέρεται αν συντρέχουν ή όχι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ακούσια νοσήλεια των ψυχικώς πασχόντων ατόμων και να επισυνάπτονται σε αυτές τα απαιτούμενα προς τούτο από το Νόμο έγγραφα και δικαιολογητικά.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος

Πηγή: eisap.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ